Investering for en klimavennlig framtid

NR. 2: Bård Huseby er MDGs andrekandidat i Øvre Eiker.

NR. 2: Bård Huseby er MDGs andrekandidat i Øvre Eiker. Foto:

Av

Vi i miljøpartiet de grønne i Øvre Eiker er mer opptatt av vår egen kommune enn av hvor vindmølleparkene skal ligge, eller hvor det skal være bom i landet.

DEL

MeningerVi ønsker å gjøre kommunen vår mer miljøvennlig, sørge for at flest mulig kommunale innkjøp skjer lokalt, slik at vi kan leve bærekraftig og med høy livskvalitet.

Vi bør investere i miljøvennlige løsninger i stedet for å kutte. Kutt fører sjelden til framgang.

Om vi legger til rette for nye næringer får vi økte inntekter og kortere arbeidsvei for våre innbyggere. Vi har fantastiske muligheter for økt økologisk matproduksjon med god jord og nok rent vann for å dyrke. Med ytterlig tilrettelegging og samarbeid kan Ekte Eiker bli enda bedre kjent for sine lokale produkter.

Et sterkere vern av Eikern som drikkevannskilde

Vi er heldige som bor i Øvre Eiker, rent vann er ingen selvfølge i dag. Å rent vann betyr mye for folkehelsen. Vi bør tenke langsiktig og sikre at framtidige generasjoner kan drikke det samme gode vannet som vi gjør nå. Øvre Eiker har to gode vannkilder, den ene er Eikern som vi alle kjenner til. Vi bør merke med skilt ved våre veier som går langs Eikern: Ta særskilt ansvar da du nå kjører inn i et drikkevannsområde.

Vi ønsker også et forbud for kjøring med vannskutere, slik også Holmestrand kommune har gjort på sin del av Eikern. Samarbeid med lag og foreninger vil være en naturlig del for å oppdage miljøtrusler på et tidlig stadium.

Kan Hellefoss bestå de neste 100 år

Hellefoss har eksistert i over 100 år, kan vi sammen få til nye 100 år?

Hellefoss, laksen og elva hører sammen, dette er en av våre hjørnesteinsbedrifter i vår kommune. Om Hellefoss må legge ned vil Øvre Eiker og Hokksund ikke bli det samme.

Vi i miljøpartiet ser mot framtiden og skog og treforedling er fornybare ressurser som bør foredles. Vi må investere for framtiden, det er få som har klart å kutte for å få til vekst. Kan vi få til en ordning sammen slik at Hellefoss kan bestå? Vi ønsker å se på løsninger og bruke de verktøyene vi har for at Hellefoss skal bestå.

Skole og oppvekst

Vi bor i en kommune med gode oppvekstkår, men det er alltid rom for forbedring. Som de fleste kjenner til har vi utfordringer med gamle og litt utrangerte skoler i kommunen. Verst er det med Hokksund barneskole som er både gammel og slitt og for liten slik den er i dag.

Det er vedtatt at det skal bygges ny i løpet av 5 år. I mellomtiden har vi i miljøpartiet stemt for å kjøpe et modulbygg som skal være stort og godt nok til ny skole er på plass.

Miljøpartiet ønsker å investere i skolene for å legge til rette for den økte innflyttingen som skjer. Vi ønsker også skolemat ved alle våre skoler.

Studier viser at skolemat øker konsentrasjonen, tilstedeværelsen og kan føre til mindre utenforskap.

Kollektivtransport og samferdsel

Det har vært lange og mange runder med rv. 35 og 1 eller 2 spor Drammen-Kongsberg.

Det viser seg at 2 tog i timen fra Kongsberg til Drammen lar seg gjøre på eksisterende spor.

Hvorfor da denne diskusjonen om 2 spor? Det vil medføre store kostnader vi ikke har behov for. E 134 vil som kjent utvides over tid da dette er bestemt som ny stamvei til Bergen, vi ønsker å utvide den som allerede ligger der så vi slippe å ta i bruk mer dyrka mark.

På rv. 35 som har et altfor stort trafikknivå, har vi tro på å flytte folk over på buss og bane.

Det burde være fullt mulig å sette inn 1 tog i timen mellom Hønefoss til Hokksund for å avlaste biltrafikken på rv. 35. Mdg har programerklært kutt på 20 % i kollektivprisene i første omgang. Rimeligere priser for å kjøre kollektivt, god komfort og mulighet for å koble seg på internett er gode grunner for å velge kollektivt og med det løse den trafikale utfordringen på rv. 35.

Så ny 4 felts motorvei fra Hokksund til Åmot er overdrevet satsing fra samferdselsdepartementet og ville medført skyhøye kostnader og garantert mer BOM!

Miljøpartiet de grønne Øvre Eiker behøver din stemme for å kunne arbeide for bedre livskvalitet og mer miljøvennlige løsninger for morgendagens mennesker.

Jeg ønsker alle til lykke med valget!

Artikkeltags