Frivillige hender gir økt frihet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Frihet og frivillighet henger sammen. For mange barn og unge i Norge er fritidsaktivitet et hvileskjær fra kompliserte forhold på hjemmebane. For noen er tiden man bruker på aktiviteter etter skolen den eneste muligheten man har til å knytte sosiale relasjoner. I 4H, på Taekwon-do, på fotballbanen, i ungdomsklubben eller på kulturskolen møter man flere likesinnede.

For mange representerer frivilligheten noe positivt som innebærer mestringsfølelse, vennskap, spenning, vekst og utvikling. I Norge står frivilligheten sterkt. Over 240 millioner timer med frivillig arbeid blir utført i Norge hvert år. Det innebærer 143.000 årsverk. Sammenligner man det med de 213.000 årsverkene i industrien, forstår man litt av det enorme omfanget frivilligheten har i Norge. Venstre ønsker å legge best mulig til rette for at frivilligheten kan virke i all sin prakt og inkludere så mange som mulig.

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt. Vi som parti har en iboende nysgjerrighet og stort hjerte for det frihetsprosjektet frivilligheten faktisk er. Partilederen i Venstre, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, har et brennende engasjement for frivilligheten og presenterte rett før jul en frivillighetsmelding med mål om å legge til rette for en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet blant annet gjennom å gjøre det enklest mulig å starte og drifte frivillige organisasjoner. På nasjonalt plan har Venstre sammen med KrF også fått gjennomslag for et pilotprosjekt knyttet til «Fritidskortet» som skal dekke deltakeravgift for barn og unge (6-18 år) på fritidsaktiviteter, slik at alle får anledning til å delta. Et annet viktig tilbud for å senke terskelen for å være aktiv, er utlånssentraler, hvor vi i Øvre Eiker allerede har et godt tilbud gjennom BUA, som Venstre lokalt ønsker å arbeide for å styrke ytterligere.

Med så mye frivillighet og høy deltakelse som vi har i Norge støter man på flere utfordringer knyttet til lokaler, administrasjon og kostnader. Dette har vi også sett gjennom debatten i Øvre Eiker den siste tiden. Samtidig som Venstre ønsker bred deltakelse i frivillige organisasjoner og en sterk og uavhengig sektor, mener vi at det må komme forenklinger og en mer samordnet frivillighetspolitikk. Det legger frivillighetsmeldingen opp til. Her oppfordres kommunene til et aktivt blikk på frivilligheten lokalt.

I Øvre Eiker gjøres det allerede mye bra for frivilligheten og for Venstre er det et mål om at alle kommuner bør ha sin egen frivillighetserklæring eller -melding. Her bør frivillig arbeid kartlegges og ikke minst må man lytte til behovene fra frivilligheten selv. Optimaliseres kommunale bygg med tanke på å slippe frivilligheten til? Vet alle gryende popstjerner i kommunen at de eventuelt kan få låne lokaler til å øve i? Tilbyr kommunen tilstrekkelig råd og veiledning om man som frivillig aktør ønsker å bringe noe nytt og spennende inn i lokalsamfunnet? I det hele tatt; hva er status på kommunens arbeid med frivilligheten? Administrasjonen i kommunen skriver i sitt leserinnlegg i Eikerbladet 7. juni at det er et godt samspill mellom kommuneorganisasjonene og frivilligheten, noe vi i Øvre Eiker Venstre tror er helt riktig i de fleste tilfeller – samtidig som enkelte saker indikerer at det fortsatt er potensial for forbedring. En frivillighetsmelding vil kunne bidra til å identifisere mulige forbedringer i dette samspillet.

Venstre vil etter valget ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av frivilligheten i kommunen og kartlegge behovene som denne har. Målet må være en frivillighetspolitikk skreddersydd etter lokale forhold, kompetanse og engasjement. Dette vil også være i tråd med kommunens strategiplan for medvirkning og samskaping 2017-2027, hvor det heter at «Kommunens tilrettelegging for frivillighet, kulturliv og samskaping skal danne en helhet, med tydelige regler, indre sammenheng og forutsigbare søknads- og saksbehandlingsprosesser.» Dette kan gjelde retningslinjer for støtte fra kommunen, som kommunen nå har ute på høring, men også andre aspekter ved frivillig arbeid og frivillighetens behov.

Ved inngangen til sommerferien benytter vi anledningen til å takke alle som har stått på så langt i år og ikke minst de som skal bruke sommerferien sin til frivillig innsats til glede for mange barn, ungdom og voksne i Øvre Eiker, men også ellers i landet. Takk for deres avgjørende bidrag for å få til en god oppvekst for flest mulig barn og unge og et godt lokalsamfunn for oss alle. Og riktig god sommer!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken