Øvre Eiker kommune og veien videre

Kim Mogen Myhre er leder/gruppeleder Øvre Eiker Senterparti

Kim Mogen Myhre er leder/gruppeleder Øvre Eiker Senterparti Foto:

Av
DEL

MeningerHøyres gruppeleder hadde et innlegg i Eikerbladet 12. desember hvor det ble stilt spørsmålstegn ved SP sin politikk. Det er nå en gang slik at det er en opposisjons oppgave å følge med på om en posisjon følger opp og gjør jobben sin, selv om den nye posisjonen nå kun har hatt noen få uker på seg.

Høyre har vært i posisjon i 24 år i Øvre Eiker. Sp var med i posisjon i flere av disse periodene, også med ordfører fra Sp i den første perioden. Det er veldig mye som er bra i Øvre Eiker, det er det ikke tvil om, men Øvre Eiker som alle landets kommuner har behov for å utvikle seg.

Vi ønsker alle at vår kommune skal være den beste kommunen å bo og leve livet i. Syns det er synd hvis andre partier opplevde mitt innlegg 5. desember som en kritikk, det var ikke meningen. Intensjonen var å si noe om Sp sin politik. For meg har det vært og er viktigere å si noe om Sp, enn hva andre partier mener eller gjør.

Sp ønsker en helhetlig plan på hvordan vi kan få fiber til alle våre innbyggere. Det er flere områder som dessverre står uten et slikt tilbud eller en plan for utbygging, for eks. Gamleveien på Fiskum.

Øvre Eiker er en vekstkommune og forrige år ble det en positiv skatteinngang som ikke var budsjettert. Kommunedirektøren har signalisert at skatteinngangen er den største og mest usikre budsjettposten når vi nå har behandlet budsjettet, men at denne kan bli mer positiv enn budsjettet legger opp til.

Når Buskerud fra 1. januar 2020 blir en del av Viken, vil Øvre Eiker som øvrige kommuner i den tidligere fylkeskommunen overta dagens aksjer i Vardar AS, hvor det blir signalisert mulighet for større utbytte på sikt. Dette er noen av eksemplene på ekstraordinære inntekter som blant annet kan brukes på videre fiberutbygging.

SP med ordfører Kvale tok initiativ til busstur til Flesberg hvor blant annet formannskapet, utvalget for skole og oppvekst og kommunalsjefene var invitert for å se på det nye, flotte skoleanlegget i massivt tre, et godt innspill mens vi venter på oppgaveutvalgets konklusjon. Det er bygget et flott skoleanlegg med skole for 410 elever, SFO, svømmehall, idrettshall og bibliotek. Et anlegg som det i følge ordfører Garaas i Flesberg kun tok 17 måneder fra første spadetaket ble tatt til det ble tatt i bruk.

Øvre Eiker Senterparti vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god julehøytid.


Artikkeltags