Vi prioriterer barna og deres oppvekstvilkår

BARN: Cathrin Janøy er folkevalgt i Drammen kommune. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

BARN: Cathrin Janøy er folkevalgt i Drammen kommune. FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD Foto:

Av
DEL

MeningerSom representant for Miljøpartiet De Grønne er jeg stolt over å kunne være med å vedta et budsjett som viser at barna og deres oppvekstvilkår prioriteres.

Barna våre lever lokale liv! Gjennom økonomiske universale støtteordninger og ved utvikling av varierte nabolag der flere har råd til å bo og som løfter flere enn sine egne kan vi gi barna våre en gode forutsetninger for en fin oppvekst. I barnehagen, nærskolen, skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter kan vi investere i de som trenger at fellesskapet stiller opp.

Når vi sammen med flertallspartiene la fram den politiske plattform i høst, var det med helt klare ambisjoner om at Drammen kommune de neste årene skal jobbe aktivt med å bekjempe fattigdom i barnefamilier og gi barn og unge like muligheter til å kunne lykkes uavhengig av foreldrenes forutsetninger og inntekt.

Som hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning i Drammen kommune er jeg stolt over at vi i budsjettet får tydelige gjennomslag for barn og unge. Barnehagene er en viktig arena for inkludering og som bidrag til å utjevne sosiale forskjeller. Vi vet at tidligere Drammen har hatt en økning av barn som går i barnehage gjennom ordning med gratis barnehage.

Derfor sørger vi for å opprettholde innslagspunktet for gratis barnehage til familier med samlet husholdningsinntekt under 4,5 G for hele den nye kommunen, og dermed får flere barn fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik også nytten av dette tilbudet som ikke har hatt det tidligere.

Vi igangsetter et spennende prøveprosjekt på gratis skolemat på en av kommunens skoler. Vi sørger for penger til videre planlegging og prosjektering av Åskollen ungdomsskole og tar sikte på å gå til innkjøp av Nordby gård som ligger sentralt på Åskollen for å kunne realisere den nye ungdomsskolen der. Vi prioriterer også videre planlegging og utbygging av Veiavangen ungdomsskole!

kommunene som nå blir Drammen kommune fra nyttår gjør utrolig mye for å inkludere flyktninger, for å få foreldre og unge i varig arbeid, og for å gi barn og unge de forutsetningene som trengs for å lykkes. Det ser vi gjennom rapporten Fattigdoms- og integreringsutvalget i tidligere Drammen har lagt fram. Tiltakene som finnes har hatt en god effekt og har bidratt til en svakere økning i fattigdom. Men vi er ikke fornøyde. Vi ønsker å gjøre mer, og vi ber derfor rådmannen legge fram en total oversikt over de private og offentlige tiltak som finnes i hele den nye kommunen og hvilken effekt de har for å bekjempe fattigdom. Vi må anerkjenne at det tar tid å løse disse utfordringene, og vi vil derfor ha en langsiktig tiltaksplan for arbeidet som gjøres for å motvirke fattigdom i vår kommune.

slik at det er ikke det samme hvor du vokser opp. Det er ikke et mål eller ønskelig at alle skal leve like liv i Drammen kommune, men like muligheter for alle, det er både rettferdig og det er effektivt!


Artikkeltags