Frihet, likhet og solidaritet

FORSØK: Drammen Ap vil ha en forsøksordning med skolemat. ILLUSTRASJONSFOTO: Knut Fjeldstad – NTB SCANPIX

FORSØK: Drammen Ap vil ha en forsøksordning med skolemat. ILLUSTRASJONSFOTO: Knut Fjeldstad – NTB SCANPIX

Av

Årets kommunevalg er et historisk valg. Det er første gang du skal stemme over hvem som skal styre en helt ny kommune.

DEL

PARTIPRESENTASJON: NYE DRAMMEN APDen ligger foran oss med blanke ark. Det er du som skal bestemme hvilke fargestifter som skal begynne å tegne, og det er du som skal bestemme hvilke verdier som skal bygge grunnmuren og fundamentet til vår kommune.

Som innbygger i Nedre Eiker er du antakelig opptatt av hva som skjer når tre kommuner skal slås sammen til en. Drammen Arbeiderparti skal jobbe for at alle innbyggerne i den nye kommunen har gode tilbud der de bor, uansett hvor i kommunen de bor. Men i denne artikkelen skal jeg legge vekt på hva vi i Arbeiderpartiet skal jobbe for i området vårt og som vi har vedtatt i programmet vårt.

Vi vil ha med oss grunnverdiene fra moderpartiet vårt: Frihet, likhet og solidaritet. I sakene våre vil du kjenne igjen verdiene gjennom forslag som legger vekt på trygghet, rettferdighet, tillit og fellesskap.

Nytt sykehjem på Brekke i Krokstadelva har vært en prioritert sak i Nedre Eiker i mange år. Nå er det på tide å få arbeidet startet. Sykehjemmet er gitt høy prioritert i Drammen Arbeiderpartis partiprogram, og i den nye kommunen er det nå forankret i den politiske plattformen. Det skal vi sørge for å få gjennomført. I ny kommune får vi mulighet til det. Etter hvert skal vi også bygge nytt sykehjem mellom Solbergelva og Åssiden, for det skal være trygt og godt å leve hele livet i vår kommune.

Bråta er vi veldig stolte av. Derfor har vi også vedtatt at vi skal beholde det gode tilbudet der. Vi skal ta med erfaringene herfra når vi skal planlegge og bygge flere nye sykehjem, slik at hele den nye kommunen får nyte godt av den gode jobben som er blitt gjort her hos oss. Dette fortjener alle som trenger det – de som er i siste fase av livet, syke og eldre.

Det er også viktig for oss at de som jobber i kommunen skal ha gode, trygge jobber. Vi mener at stillinger som lyses ut i hovedsak skal være hele og faste. Det gir trygghet og forutsigbarhet for den ansatte, og for dem som bruker tjenestene våre.

Arbeiderpartiet vil sørge for gode muligheter for en aktiv pensjonisttilværelse. Derfor vil vi etablere «Aktivitetshus» i de tre gamle kommunene, gjerne i forbindelse med helseknutepunktene. Dette skal være møteplasser med ulike aktiviteter, som for eksempel datahjelp.

På grunn av økonomien har utbyggingen av Veiavangen vært satt på pause. Derfor har den høy prioritert i programmet vårt. Nå er det på tide at ungdomsskolen blir ferdigstilt, og det skal vi jobbe for at skjer. Dette er viktig for skolen, elevene, men også for idretten, da vi har stort behov for mer hallkapasitet. Vi ønsker at vår kommune skal tilrettelegge for aktivitet, derfor ønsker vi å bidra til at vi får aktive lokalsamfunn i hele kommunen og vi vil at det skal være gratis å leie kommunale bygg for kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge.

Og når vi først er inne på skole: en annen prioritert sak i programmet vårt er at vi skal ha et prøveprosjekt med gratis skolefrokost på skoler i alle de tre gamle kommunene. Vi vil at alle elever, uavhengig av skole, skal ha tilgang på en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Dessuten vil vi ha gratis leirskole, noe Drammen har i dag. Det skal selvsagt gjelde for alle skolene.

Arbeiderpartiet vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på dem som ikke klarer seg helt på egen hånd, og sørge for at alle skal leve sine liv i trygghet og verdighet.

Det er dessverre slik at mange i vår kommune lever i familier med lav inntekt. Derfor vil vi holde barnetrygden utenfor når inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal beregnes. Dessuten vil vi at familier med lav inntekt skal få gratis barnehage og gratis SFO/AKS. Vi vil også lage rabatt- og tilskuddsordninger slik at barn og unge kan få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Det er bra både for integrering og inkludering – og det er dyrere å la det være.

Arbeiderpartiet vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi tror på at viktige samfunnsoppgaver løses best sammen. Sånn vil vi ha det i Drammen kommune

Artikkeltags