Gå til sidens hovedinnhold

Er det demokratiet som avvikler kommunen?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret har vedtatt den største sak de kan behandle og valgt å avvikle Nedre Eiker kommune mot folkets vilje. Etter overskudd i både 2015 og 2016 går vi nå ut av den fryktet ROBEK-lista. Innbyggerne fortjener å få vite litt om hva som førte fram til vedtaket. Fremfor å innrømme en dårlig prosess har styret til Nedre Eiker Arbeiderparti (NEAP) gått ut med en forklaring som forsvarer rykter, halvsannheter og feil. Fra mitt ståsted ble det forsvart med nettopp det styret prøvde å forsvare.

Les også

– Kjære Høyre

 

Folk har gått av underveis

Aller først må jeg få berette at jeg ikke kunne beholde mitt medlemskap i Ap uten å representere NEAP i kommunestyret. Dette innlegget er ikke ment som kritikk mot Ap i sin helhet, men et spørsmål om NEAP bedriver Arbeiderpartipolitikk.

NEAP har mista folk i både styret, kommunestyret og valgkomiteen under denne prosessen som styret nå våger å nærmest beskrive som reint spill. La meg i denne omgang belyse litt av det som var avgjørende for hvorfor det ser ut til at Nedre Eiker kommune avvikles.

Påstått pålegg og forventninger

I februar 2016 var jeg med på et enstemmig vedtak i styret til NEAP som kunne avsluttet hele kommunereformprosessen i Nedre Eiker. To dager etter vedtok formannskapet å fortsette prosessen med støtte fra Ap-representantene.

Det ble innkalt til ekstraordinært medlemsmøte kort tid etter. Årsaken til at vi måtte fortsette ble fremlagt. I tillegg ble strategien for å sikre Nedre Eikers selvstendighet redegjort.

Vi måtte fortsette grunnet pålegg fra Stortinget, ble det hevdet. Strategien var å lage kravlister ingen nabokommuner kunne si ja til, slik at vi beholdt vår selvstendighet.

Medlemmer reagerte sterkt på å gå inn i forhandlinger med formål om å unngå avtaler. Etter samtale med jussprofessor Jan Fridtjof Bernt kunne han avkrefte at det fantes noe pålegg fra Stortinget som kunne tvinge kommunen videre i prosessen. Jeg er sikker på at flere medlemmer husker dette møtet som et viktig vendepunkt.

Det er verdt å nevne at etter kommunestyrevalget 2015 sendte statsråd Sanner et brev til alle landets folkevalgte.

Jeg kjenner ikke til noen kommunerepresentanter som har mottatt brevet her i kommunen – foruten ordfører. Brevet inneholder en del om hva statsråden forventer av landets folkevalgte ved behandling av kommunereformen.

Økonomisk paradoks

De økonomiske forutsetningene er bedre nå enn da vi vedtok kommunens selvråderett i fjor sommer. Da blir det vanskelig å kalle denne prosessen ryddig og demokratisk, ettersom det nå ligger søknad om sammenslåing med Drammen og Svelvik klar til behandling i Oslo.

I oktober publiseres verktøyet «Frie inntekter» på regjeringas egne hjemmesider. Samme dag som statsbudsjettet blir lagt ut. Under verktøyet finner man at Nedre Eiker får 56 millioner mer i statlige midler 2017 enn i 2016, ikke 30 millioner mindre som enkelte hevdet lokalt i november og desember.

I tillegg, samme dag, orienterer statsråd Sanner om at Kommune-Norge kommer til å yte godt av skattereformen. Kommunestyret får resultatorientering om dette i februar i år. Med et vipps fra staten er vi nærmest ute av ROBEK over natta.

Det er jo merksnodig om vi i Nedre Eiker ikke tok hensyn til og formidlet tall fra statsbudsjettet i den grad de fortjente.

I november 2016 ble økonomiske utsikter svartmalt på medlemsmøtet til NEAP. I desember vedtok kommunestyret sammenslåing med Drammen og Svelvik.

Det var de mørke utsiktene som fikk medlemmer i NEAP til å snu i spørsmålet om sammenslåing, og videre forårsaket avvikling av kommunen. Uansett hva som foregikk mellom folkeavstemning og foreløpig vedtak om sammenslåing, er det rein fakta at Nedre Eiker gikk nok i overskudd i 2016 til at vi er ute av ROBEK i 2017. Og husk at vi får mer i 2017 enn i 2016. Ikke mindre.

Les også

Vil forklare seg onsdag

 

Folkevalgte går imot folket som har valgt dem

Mitt spørsmål innledningsvis har et enkelt svar fra mitt ståsted: Nei.

Fordi det etter mitt ståsted ikke er demokratisk å:

– gå imot vedtak og vedtekter

– gå imot sitt eget formål

– gå imot folkeavstemning

– ikke være åpne og ærlige

– ikke snu når man har gjort feil

Som folkevalgt vil jeg gå i takt med folk som har valgt meg.

Jeg vil oppfordre flere til å ytre seg om sitt forhold til prosessen som er i ferd med å avvikle kommunen vår.

Jeg forstår at folket er frustrert og skuffa, og vil gi opp når de ikke blir hørt etter ei folkeavstemning, men det hjelper ikke å være enige i hver vår stue uten å være tydelig og synlig. Den eneste styrken jeg ser i det er å gjøre avstanden mellom folk og makt større og sterkere.

Noe jeg trodde Arbeiderpartiet har kjempet imot siden etableringa i 1887.

Vi folkevalgte er i ferd med å avvikle kommunen vi er valgt til å styre – mot folkets vilje. Jeg ble ikke folkevalgt for å avvikle kommunen. Jeg ble ikke folkevalgt for å gå imot folket som har satt kursen og sagt nei til sammenslåing, «Skjønt det mørkt så du», som det heter i nasjonalsangen vår. Det går likar no`!

Adjø, ROBEK – ikke på gjensyn.

                                   Gunnar Nicolai Halvorsen, folkevalgt i Nedre Eiker

Denne gjengen skal halveres 

Kommentarer til denne saken