Betraktninger fra Senterpartiet

SP-SJEF: Kim Mogen Myhre.

SP-SJEF: Kim Mogen Myhre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkØvre Eiker er en rik kommune! Vi snakker ikke her om penger, for på det området er Øvre Eiker som så mange andre kommuner heller dårligere stilt, dessverre. Vi snakker nemlig om det som betyr mest; nemlig engasjerte innbyggere. Når vi ser på antall råd, lag og foreninger er det en overveldende dugnadsånd i vår kommune. Dette er noe vi må ta med inn framtiden. Det handler ikke bare om å ha et rikt kulturliv eller mange ulike idrettstilbud. Det handler like mye om å ha et fellesskap, sosial møteplass, se hverandre, anerkjenne og respektere hverandre.

Den viktigste oppgaven vi som er folkevalgte har, er å lytte! Vi er helt avhengige av å få tilbakemeldinger fra innbyggere om tingenes tilstand. Det holder ikke å bare bli nedlesset med dokumenter, som vi jevnlig blir, men å få tilbakemeldinger fra dem som kjenner hvor skoen trykker,

slik at vi har mest mulig kunnskap i de saker som vi skal fatte vedtak i. Jeg vil få takke alle dere som har tatt kontakt, det er jeg svært takknemlig for!

Som folkevalgte ønsker vi i Senterpartiet å sørge for en best mulig kommune for alle våre innbyggere. Det er imidlertid ikke dermed sagt at alle vil få sine ønsker oppfylt. I hverdagen vil en ansvarlig forelder ikke gi en 4-åringen alt av leketøy eller godteri, man følger ikke automatisk samboerens ønske om et nytt kjøkken eller ønske om ny hytte på fjellet.

Det handler om å ta ansvarlige valg både i dagliglivet og i politikken.

For Senterpartiet er det viktig å føre en ansvarlig politikk. Med det mener vi at det er viktig å bevare gode løsninger, samtidig som man må tenke nytt. Utvikling er viktig, det er bare det å klare å finne den riktige balansegangen. Det kan være utfordrende å vite om de valg vi gjør nå, var riktige 10-20-30 år fram i tid.

SP ER TYDELIGE PÅ AT VI

 • skal bevare kulturlandskapet og bevare dyrka mark. Gledelig er det at de øvrige partiene stemte for SP sitt forslag om null visjon om nedbygging av dyrka mark i Øvre Eiker i budsjettbehandlingen.
 • ikke ønsker det søndre trasévalget for bane over jordene i Loesdalen.
 • ikke ønsket bomplassering på FV. 286 Grosvoldveien og FV. 71 Åssideveien i forbindelse med prosjektet E-134 Damåsen-Saggrenda og fikk med oss et enstemmig kommunestyre.
 • ønsket å opprettholde og styrke antall demensplasser ved flytting av Grevlingstien 1 til Eikertun E-fløy og fikk flertall for dette.
 • ønsker å bevare barneskolene i vår kommune. Barneskolene og Grendeutvalgene er viktige for å bevare våre steder og grender.
 • ønsker mer samhandling mellom skole og idrett og har tatt til orde for dette flere ganger.
 • må se samferdsel i en helhetlig plan. Med så mange ulike samferdselsprosjekter er det viktig at man ser de i sammenheng og ikke hver for seg, hvis ikke er det lett for å bli bondefanget.
 • ønsket at legevakten skulle sammen med Kongsbergregionen, når vi ikke klarte å drifte den selv. Heldigvis lyttet flertallet til oss.
 • ønsker digital allemannsrett og tar jevnlig til orde for dette.
 • ønsker gratis svømmehaller for kommunens barn og unge. Svømming er en god fysisk aktivitet, men ikke minst handler dette om sikkerhet og svømmeferdigheter.
 • ønsker urnelund i Vestfossen, så mulighet for mulig finansiering og fikk med oss kommunestyre.
 • ønsker en tillitsreform, slik at vi kan unngå unødvendig måling, kontroll og byråkrati i kommunen, noe vi fikk med oss resten av kommunestyret på i vårt verbalforslag i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Dette er noen av de sakene som Senterpartiet har vært tydelige og førende på. I et demokrati er det viktig med gode prosesser for å komme fram til de gode løsningene. I det politiske bilde kan man være svært uenig med andre politiske partiene, men med en gjensidig respekt og evnen til å lytte og snakke sammen kommer man ofte fram til gode avgjørelser.

Senterpartiet ser at vi har en avgjørende stemme i mange saker og med vår sterke ordførerkandidat Knut Kvale ønsker vi å være en enda tydeligere stemme etter kommunevalget 2019.

Artikkeltags