Er det grunn til stor bekymring, og hva med et NEKXIT?

Tor Horgen Ellingsen.

Tor Horgen Ellingsen.

Av
DEL

MeningerOrdføreren gråter og utvalgslederen oppfordrer til massebønn. Er det grunn til stor bekymring blant innbyggerne?

Lederen av kontrollutvalget i Nedre Eiker oppfordrer i et avisinnlegg til massebønn for ordfører og rådmann i Nye Drammen.

Han skal også ha vært svært aktiv på bønnefronten i forbindelse med Kontrollutvalgets behandling av rådmannens rolle i kommunesammenslåingen. Egentlig kunne han spart Gud for bryet og i stedet lest saksdokumentene, og selv studert regnskapsrapportene til kommunestyremøtene i juni og desember 2016. Da ville han sett den store økonomiske framgangen i Nedre Eiker fra juni til desember, og forstått at rådmannens påstand om økonomisk forverring var villedende. Spørsmålet om rådmannen hadde feilinformert kommunestyret, burde kommunestyret selv forstått da årsregnskapet for 2016 forelå med rekordoverskudd to måneder etter rådmannens utspill.

Den offentlige høringen var en parodi

Da saken ble overlatt til Kontrollutvalget, var ikke spørsmålet lenger om rådmannen hadde rett i at kommuneøkonomien var blitt forverret. Spørsmålet ble, underlig nok, om rådmannen kunne kjenne årsresultatet den 6. desember 2016. Problemet var at ingen spurte hvordan han da kunne informere politikerne om at det forelå en forverring? Han burde jo i alle fall kjent resultatet pr. november og gitt politikerne en sikker prognose for hvordan det ville utvikle seg i årets siste måned.

Det var heller ingen som stilte spørsmål om hvorfor rådmannen hadde unnlatt å innrapportere inntekter på 11 millioner i november-regnskapet.

Kontrollutvalget, i likhet med kommunestyret, syntes åpenbart at dette var helt greit.

Ikke rart at en kristen person søker hjelp hos Gud i en situasjon hvor han skal avgjøre en sak som kan få alvorlige konsekvenser for de involverte. Men for innbyggernes del, burde han forholdt seg til fakta og ikke bidratt til å feie saken under teppe nok en gang.

At kommuneledelsen hadde unnlatt å ta med den store eierandelen Nedre Eiker ville få i kraftselskapet Vardar, verdt minst 650 millioner, i vurderingen av den framtidige kommuneøkonomien, ble det heller ikke stilt spørsmål om av Kontrollutvalget.

Hvis utvalgslederen først skulle rådføre seg med Gud, eller be for noen, måtte det være de som ga blaffen i tidligere valgløfter. De som og førte folk bak lyset ved å påstå at forverret økonomi gjorde det nødvendig å legge ned hele kommunen. Mange vil anse dette som en erkesynd og en grov fornærmelse mot folk flest. De må åpenbart tro at folk ikke følger med i viktige saker for kommunen og innbyggerne.

Det er imidlertid en god tanke å be for lederne i Nye Drammen. Her står utfordringene i kø og inntektsgrunnlaget er ikke blitt bedre ved å slå sammen de tre kommunene. Investeringsbehovet er enormt innen flere sektorer og det varsles om kraftige sparetiltak.

Kanskje noen også vil be om en snarest mulig NEKXIT til de høyere makter?Artikkeltags