Alle får dårligere vilkår i den nye kommunen

DYSTERT: Tor Horgen Ellingsen tegner et dystert bilde for innbyggerne i den nye storkommunen. ARKIVFOTO: STIG ODENRUD

DYSTERT: Tor Horgen Ellingsen tegner et dystert bilde for innbyggerne i den nye storkommunen. ARKIVFOTO: STIG ODENRUD

Av
DEL

MeningerEr det verdt å kjempe for Nedre Eikers løsrivelse?

Jeg har lenge engasjert meg mot etableringen av «nye» Drammen, først og fremst fordi jeg tror på et lokaldemokrati som skaper folkelig engasjement og nærhet mellom beslutningstakere og innbyggerne. Skal offentlig sektor løse dagens og framtidens utfordringer, må kommunene først og fremst få hensiktsmessige størrelser og reduserte administrasjons-kostnader.

Tilretteleggingen av den nye kommunen kunne ikke blitt verre. Man startet det hele med å blåse opp administrasjonen ved å ansette flere nye direktører og kommunalsjefer med lønninger på statsminister og statsrådsnivå.

Bystyret i Drammen har allerede besluttet å bygge ny bybru, selv om prisanslaget spriker fra 350 til 670 mill. I tillegg kommer 40 mill. til prosjektledelse. Kan så viktige avgjørelser virkelig tas på så usikkert grunnlag? Dette viser en nærmest uansvarlig holdning til forvaltningen av offentlige midler.

Ville noen av oss satt i gang bygging av nytt hus hvis prisen var anslått til mellom 3,5 og 6.5 mill.?

Meldingen til innbyggerne er at den fattige nye kommunen må kutte kostnader på alle områder.

Fra tidligere vet vi at Drammen bare yter 7,5 timer gjennomsnittlig hjemmehjelp pr. uke til sine trengende, mens Nedre Eiker hittil har brukt 11,5 timer.

Samtidig er Drammens driftsutgifter kr 81.000,- per innbygger, Nedre Eikers er vesentlig lavere med 71.000,-. Med andre ord vil det koste langt mer å drifte den nye kommunen.

Det betyr rett og slett at det blir mindre penger til kommunale tjeneste. Alle får altså dårligere tjenester og betingelser, bortsett fra toppledelsen og politikerne.

Blir det mulig å gjenopprette Nedre Eiker igjen, eller er det bare ønsketenkning? På de fleste områder har Nedre Eikers tjenester vært langt bedre eller minst like gode som Drammens.

Derfor er det mange som spør seg om det finnes noen vei tilbake for Nedre Eiker som selvstendig kommune igjen.

Om det noen gang kan bli noen NEKXIT, avhenger av engasjementet blant innbyggerne. Blir motstanden stor nok, vil muligens også enkelte politikere forstå at de er på ville veier.

Det er viktig at folk støtter arbeidet til For Nedre Eiker og viser det både med aktiv deltakelse i foreningen, støtte på foreningens Facebook-side og andre medier. Det vil også politikerne merke seg i tiden framover.

Artikkeltags