Festtaler fører sjelden til noe som helst

Av
DEL

Meninger9. desember skrev Kim Mogen Myhre og Senterpartiet i Eikerbladet at «Senterpartiet har i lang tid jobbet for fiber til alle innbyggere i Øvre Eiker og jobber fortsatt med dette. Vi har satt søkelyset på at det ikke er akseptabelt at nesten 1/4 av våre innbyggere mangler fiber eller stabilt høyhastighets nett i vår digitale verden.»

Dette er prisverdig, men det har ikke alltid vært slik. Høyre har jobbet med fibersaken siden 2003. I forbindelse med den lovpålagte omdannelsen av e-verket til aksjeselskap ønsket Høyre en satsing på fiber og tok initiativ til er fiberselskap. Dette parallelt med at Arbeiderpartiet i likhet med Høyre ønsket å organisere e-verket i et aksjeselskap – for å kunne bygge egenkapital og satse på fiber.

Den gang ønsket Senterpartiet å organisere e-verket som et samvirke med alle innbyggere som eiere som mottok overskuddet direkte fra e-verket. Dette ville vært en «katastrofal» modell hvor det ikke ville være penger igjen til å investere og bygge en meter med fiber.

At Sp nå ser verdien av et fiberselskap er godt, men det er videre ganske spesielt at Senterpartiet hevder å i lang tid ha jobbet for fiber til alle. Det er faktisk ikke tilfelle. Høyre, FrP og KrF derimot har jevnt og trutt de siste 24 år jobbet med fiber til alle, og vi har nådd ca. 85 % dekning. Sp skal ha for at de i forrige periode ved tre anledninger har stilt spørsmål om fiber, men jobben – den er det e-verket som har gjort med støtte fra Høyre, KrF og FrP.

Myhre skriver videre at «Det forventes at kommunedirektøren for perioden 2020–2023 utarbeider en plan for utbygging av fiber til samtlige innbyggere, med kostnads budsjett og antatt egenandel. Det forventes også at det søkes om statlige midler til utbygging. Dersom det i perioden tilkommer kommunen ekstraordinære inntekter skal hovedandelen gå til nedbetaling av gjeld eller avsetning til skoleutbygging, men en andel øremerkes for å sikre fiberutbygging og lavere egenandeler for fibertilknytning for å sikre en reduksjon i forskjellene på tilkoblingsavgift»

Her er det god grunn til å være skeptisk og lese nøye hva som skrives. Ja, Sp ønsker fiber til alle, men det er noen vesentlige forutsetninger her som i grunnen gjør dette til en festtale uten reelt innhold.

Det første er naturligvis rekkefølgen, noe særlig penger til fiber blir det ikke før kommunen har nedbetalt gjeld og avsatt penger til skole. Hva hovedandelen betyr er det første usikre momentet, er det 95 %, 90 %, 60 % – det er ikke godt å vite.

Hovedproblemet her er selvsagt begrepet «ekstraordinære inntekter» Mitt spørsmål til Myhre er; når hadde Øvre Eiker kommune sist ekstraordinære inntekter?

Konklusjonen er at dette høres fint ut, men er et forslag uten reelt innhold. Høyre foreslo i budsjettet en tilskuddsordning for de med særlig høyre tilknytningsavgifter som Sp stemte ned, og med dette forslaget kan de innbyggerne se langt etter en eneste krone – det skjønner alle, og det er trist.

Hvis ikke Sp legger prestisjen til side og stemmer for Høyres forslag, blir det ikke lavere tilknytningsavgift for noen i Øvre Eiker, ja det er ikke sikkert det engang blir spesielt mye mer fiber.

Det påtrykket Sp hevder å ha utøvet for å sikre videre utbygging av ulønnsomme områder ved å søke om tilskudd til fiberutbygging? Det er ikke et påtrykk jeg merket da jeg var gruppeleder for posisjonen.

Innbyggerne derimot – de trengte fiber, de ga uttrykk for det, og det var derfor Høyre, FrP og KrF tok initiativ til å søke om utbyggingsmidler.

Og helt til slutt: når Sp framfor å applaudere et godt forslag fra Høyre, i stedet spør hvorfor dekningen bare ble 85 % på vår vakt. så er svaret at tiden for de ulønnsomme utbyggingene nå er forbi og at også Høyre hadde måtte bruke penger på dette fra 2020.

Et e-verk kan ikke pålegges ulønnsomme utbygginger – denne regningen er det kommunen som må ta, men det ønsker ikke Senterpartiet å erkjenne og da er det mye lettere å tilsløre debatten ved å skylde på oss.

At kommunen er den som nå må betale for denne infrastrukturen er et svar Sp ikke liker, og jeg håper så inderlig vel at Sp ikke har planer om å «tvinge» e-verket til å gjennomføre ulønnsomme utbygginger. Det har de nemlig ikke lov til.


Artikkeltags