Useriøst av Senterpartiet

Av
DEL

MeningerJeg synes det er bra at vi som bor langs Hakavikveien og i Hakavik får muligheten til fibertilgang i løpet av 2020. Det som en del av oss reagerer på er kostnadene som hver enkelt husstand må dekke for å komme online via fiber. Både tilknytningsavgiften og den månedlige utgiften til tjenesteleverandør er skyhøyt over det som de fleste andre i kommunen betaler for tilsvarende tjenester. Tydeligvis skal det koste ekstra mye å bo utenom sentrale strøk av kommunen.

Hva gjør de som har makten i Øvre Eiker kommune?

Senterpartiets talsmann i denne saken, Kim Mogen Myhre, skryter uhemmet av sitt eget partis innsats for å få fiber til kommunens innbyggere. Men kostnadene dette vil innebære for hver enkelt husstand er han tydeligvis mindre opptatt av. I en tidligere artikkel i Eikerbladet skriver han blant annet følgende, «Egenandelen for tilkoblingsavgift til fiber har i lang tid vært mellom kr. 4.000 og kr 10.000»

Jeg veit om husstander som har fått installert fiber kostnadsfritt og andre med en kostnad på rundt 2000 kroner, selv uten at det var lagt trekkerør inn til huset i forkant. Men jeg har aldri hørt om at noen har betalt 10000 kroner i tilknytningsavgift og Øvre Eiker Fibernett bekrefter at de ikke har vært i nærheten av å ha en så høy avgift.

Videre skriver Myhre: «Det var etter påtrykk fra Sp at det ble søkt om statlige midler og som ble innvilget for Gommerud og Geveltveien».

Jeg sendte i forrige uke e-post til Myhre hvor jeg spurte hvorfor det ikke var søkt om statlige midler til fiberprosjektet langs Hakavikveien. Det spørsmålet ville han ikke svare på. Senterpartiet har etter eget utsagn jobbet lenge for å få fiber ut til Hakavik, men de har altså «glemt» å sørge for at det blei søkt om statsstøtte. Ikke spesielt imponerende.

En søknad om statsstøtte ville også ha åpnet for konkurranse og ville kunne gitt oss betydelige bedre priser via en kommersiell aktør. Den statlige støtteordningen har vært tilgjengelig i en årrekke, så søknad burde ha vært seint for lenge siden. Etter min mening er det en skandale at det ikke er gjort.

Når da opposisjonen i kommunen foreslår et enkelt tiltak (som ikke vil koste kommunen mye penger), for å få normalisert tilknytningsavgiften, og rette opp tabben med manglende søknad om statsstøtte, så karakteriserer Myhre dette forslaget for populistisk.

Jeg trodde Senterpartiet talte distriktenes sak med tanke på kvalitet og pris på tjenester. Men slik er det tydeligvis ikke i denne saken. Senterpartiets holdning er svært skuffende, og partiet framstår som useriøse i sine uttalelser.

Det er også skuffende å registrere at Arbeiderpartiet og SV ikke tar mer ansvar. Begge partiene burde være opptatt av at innbyggerne i kommunen ikke skal forskjellsbehandles.

Festtaler fører sjelden til noe som helst


Artikkeltags