Senterpartiet ønsker fiber til alle i Øvre Eiker

Av
DEL

MeningerDet har den seinere tid versert diskusjoner og påstander på sosiale medier om Sp sin holdning til fiber tilgang i Øvre Eiker.

Senterpartiet har i lang tid jobbet for fiber til alle innbyggere i Øvre Eiker og jobber fortsatt med dette. Vi har satt søkelyset på at det ikke er akseptabelt at nesten 1/4 av våre innbyggere mangler fiber eller stabilt høyhastighets nett i vår digitale verden.

Det ble i formannskapet fremmet et verbalforslag fra posisjonen som lyder:

Det forventes at kommunedirektøren for perioden 2020–2023 utarbeider en plan for utbygging av fiber til samtlige innbyggere, med kostnads budsjett og antatt egenandel. Det forventes også at det søkes om statlige midler til utbygging. Dersom det i perioden tilkommer kommunen ekstraordinære inntekter skal hovedandelen gå til nedbetaling av gjeld eller avsetning til skoleutbygging, men en andel øremerkes for å sikre fiberutbygging og lavere egenandeler for fibertilknytning for å sikre en reduksjon i forskjellene på tilkoblingsavgift.

Sp og posisjonen ønsker at alle innbyggere i Øvre Eiker skal få muligheten til å få fiber i løpet av denne kommunestyreperioden. For å komme i mål med dette må vi ha en plan for å nå målet.

Egenandelen for tilkoblingsavgift til fiber har i lang tid vært mellom kr 4.000 og kr 10.000. Sp legger til grunn at tilkoblingsavgiften framover ikke overstiger dette og holder seg innenfor samme prisnivå.

Sp mener det nå er viktig å sørge for et fibertilbud til alle, at en helhetlig plan kommer på plass, før man vurderer en tilskuddsordning for tilkoblingsavgift for noen.

Det var etter påtrykk fra Sp at det ble søkt om statlige midler og som ble innvilget for Gommerud og Geveltveien. Gledelig er det også at det blir fiber til Hakavik og Bollerud forhåpentligvis i løpet av 2020 med tilkoblingsavgift som omsider ligger innenfor normen (kr 9950) i Øvre Eiker.

Fiber og skoleutbygging er to prioriterte saker for Sp, som vi vil jobbe for i denne perioden.

LES OGSÅ:

Vil ikke å sponse fiberutbygging i Øvre Eiker: – Et populistisk utspill fra Høyre

Høyre vil at kommunen tar en del av fiber-regninga i Øvre Eiker: – De vil vel markere seg nå som de er i opposisjon, sier Kim Mogen Myhre (Sp)

Forbrukerrådet frykter regjeringens bredbåndsforslag vil føre til digitale skiller mellom bygd og by

Artikkeltags