Denne historien er en skam for Arbeiderpartiet

Tidligere Ap-medlem Odd Røren kommer med kraftsalver om prosessen rundt kommunesammenslåingen mot Arbeiderpartiet og partisekretær Kjersti Stenseng.

Tidligere Ap-medlem Odd Røren kommer med kraftsalver om prosessen rundt kommunesammenslåingen mot Arbeiderpartiet og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto:

Av

Jeg kjenner ikke igjen det Arbeiderpartiet jeg meldte meg inn i for cirka 50 år siden.

DEL

MeningerHva er det Arbeiderpartiet har blitt til i de siste årene? Kan vi som velgere stole på løfter og program fra Arbeiderpartiet? Ivaretar Arbeiderpartiet lokaldemokratiet og det enkelte medlems rettigheter i henhold til partiets vedtekter? Har partiet gode rutiner for varsling når noen reagerer på ting som ikke foregår etter partiets vedtekter?

Hva som er hendt med partiet får partiet selv svare på, men jeg kjenner ikke igjen det Arbeiderpartiet jeg meldte meg inn i for cirka 50 år siden.

Når det gjelder de øvrige spørsmålene, er svaret et rungende nei!

Når Arbeiderpartiet eller en lokalavdeling, i dette tilfellet Nedre Eiker Ap, legger fram et program for velgerne og går til valg på dette programmet, er de også forpliktet etter vedtektene til å arbeide for dette målet i valgperioden.

For Nedre Eiker Ap sin del, var det programfestet at kommunen skulle forbli selvstendig, det lovet at folkeavstemningen som ble holdt skulle respekteres. Folket sa nei til nedleggelse av kommunen. 

Etter en luguber prosess snur partiets lokale styre helt om og går inn for å slå sammen kommunen med Svelvik og Drammen.

Begrunnelsen var at nye betingelser i statsbudsjettet gjorde det umulig for Nedre Eiker å fortsette alene.

Det er ikke blitt dokumentert noen slik forverring, snarere tvert om.

Så til lokaldemokratiet: Ledelsen i Nedre Eiker trenerte innspill til årsmøte ved å ikke sende ut innkommende forslag til alle medlemmene i forkant av årsmøte.

Under siste årsmøte, hvor lokalpartiet ble nedlagt, nektet partiets lokal ledelse å behandle innkommende forslag. Forslagene ble sendt til et partiorgan som ikke eksisterte enda.

Dette er klart brudd på vedtektenes paragraf 3.

Det ble antydet fra salen at det kunne være en god idé å holde seg til vedtektene, men da kommer Arbeiderpartiets utsending fra Youngstorget på banen med paragrafer som tilsa at vedtektene kunne fravikes. 

Jeg har i ettertid bedt om en redegjørelse fra Youngstorget sin representant om hvor i vedtektene disse paragrafene står, men det ville han ikke svare på. Jeg ble bedt om å glemme hele saken og gå videre. Det ble opplyst at dette var metoden som var brukt ved diverse saker av samme slag.

Det viste seg at han bløffet, hans paragrafer eksisterte ikke i Arbeiderpartiets vedtekter! Årsmøtet ble lurt!

Årsmøtet ble med andre ord ikke avholdt i henhold til vedtektene, og resultatet ikke gyldig! Det må da også være mange andre tilfeller av slik juks med vedtektene!

Et medlem ble også tatt ut av medlemslistene av samme representant fra Youngstorget, dette også i strid med Ap sine vedtekter.

Denne beskrivelsen er bare toppen av isfjellet i denne saken, men hendelsesforløpet er godt dokumentert.

I og med at Youngstorgets representant var medvirkende i vedtektsbruddene, ble det levert inn varsling direkte til sentralstyret v/ Kjersti Stenseng. Hun svarer ikke. Det ser ut som partiet prøver å tie i hjel hele saken.

Arbeiderpartiet bryr seg tydeligvis ikke om denne varslinga.

Jeg trodde vedtektene var til for at både ledelsen i partiet og det enkelte medlemmet skulle ha klare retningslinjer, men der tok jeg feil!

Denne historien er en skam for Arbeiderpartiet både lokalt og sentralt, og dette partiet fortjener ikke å ha noen innflytelse på styringa av samfunnet.

Senterpartiet programfester ny folkeavstemning om at Nedre Eiker skal være egen kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags