Skolen i Øvre Eiker er best med Høyre

SVARER: Adrian Tollefsen.

SVARER: Adrian Tollefsen.

Av
DEL

MeningerVi mennesker er sårbare og feilbarlige. Vi gir hverandre tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet, egenskaper som er nødvendig for at både menneske og samfunn skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor selv der de krysser hverandre, k og hver og ens menneskeverd skal voktes og bevares, slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Dette er det grunnleggende og vakre ved demokratiet og samlivet vårt. Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes av samfunnet.

Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer verdiene, menneskeverdet, tankefriheten og trosfriheten. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Skolen er samfunnets støpeskje – og vi har bare en sjanse til å lære barna våre de riktige holdningene og verdiene – og da er det vårt ansvar å få det til riktig på første forsøk.

Øvre Eiker

De siste ukene har skole hatt fokus i Øvre Eiker. Høyre har som målsetting å skape Norges beste skole i Øvre Eiker, og dette er ingen liten jobb. Høyre har hatt makten i 20 år, og de siste årene har vi sett stadige forbedringer i skolen i Øvre Eiker. Vi har de tre siste årene videreutdannet 47 lærere og fire rektorer, fordi vi tror på at innholdet i skolen er viktig. Over år har vi sett at både læringsutbyttet og trivselen har økt.

Vi har også ansatt flere lærere, og vi har styrket elevenes sikkerhetsnett i form av en ny skolepsykologtjeneste og flere penger til helsesykepleierne. I tillegg har vi bygget ny ungdomsskole i Hokksund, og vi har lovet opprustning av Vestfossen og Hokksund så raskt oppgaveutvalget legger fram sin innstilling. Vi tar med andre ord det viktigste først.

Med en satsing både på innhold i skolen, antall lærer og også skolebygg får du den beste skolen med Høyre ved roret.

Krise i Øvre Eiker?

I hverdagen snakker vi noen ganger om konstruerte problemer. I politikken snakker vi om konstruerte politiske problemer. De bærer likhetstrekk med det etter hvert så kjente begrepet «fake news». Begrepet Fake news «handler i utgangspunktet om spredning av nyheter som avsenderen vet er faktisk feil» ... «I økende grad brukes begrepet også som et politisk motivert skjellsord og retorisk knep for å prøve å så tvil om nyheter man er uenig med og politiske meningsmotstanderes synspunkter»

Noen påstår at Høyre har skapt en skolekrise. Dette begrunner de med at vi utsatte et vedtak fra kommunestyret den 3. april, til formannskapet den 8. mai, det vil si fem uker. Vi utsatte saken om midlertidig løsning ved Hokksund barneskole fordi vi fryktet at administrasjonens forslag om å si opp leieavtalen med Hokksund IL ville kaste oss ut i en krise om modulbyggene ikke var på plass ved skolestart. Administrasjonen ønsket nemlig å si opp avtalen og kjøpe ett stort modulbygg. Vi ønsket å videreføre avtalen med Hokksund IL og leie et mindre bygg. Hadde vi gått for administrasjonens forslag, ja da hadde krisen vært et faktum! Høyre og posisjonen med støtte fra Senterpartiet er årsaken til at det ikke er en skolekrise i Øvre Eiker!

Det er ikke bra at modulene på Hokksund barneskole er forsinket med 6 måneder, men denne forsinkelsen er et resultat av at Hokksund Barneskole fylles raskere enn prognosene skulle tilsi. Den har ingen ting med utsettelsen på 14 dager å gjøre. Det er et villedende sidespor, uten rot i virkeligheten.

Høyre kjemper for det som i den store sammenhengen virkelig teller!

Det virkelig viktige i denne saken er at Høyre har lovet å ruste opp Hokksund og Vestfossen barneskoler. Vi har en plan for fremtiden, vi skal bygge Norges beste skole, vi skal ta det viktigste først, og vi skal fortsette å fylle skolen med et faglig innhold de fleste kommuner bare kan misunne oss. Når Hokksund og Vestfossen er unnagjort, vil vi ta igjen vedlikeholdsetterslepet på Darbu, Røren, Skotselv og Ormåsen skoler. Med Høyre ved roret vil alle skolene i Øvre Eiker være slik de skal innen åtte år.

Hvis du synes det virkelighetsbildet noen ønsker å tegne om at det er «krise» i Øvre Eiker-skolen virker forlokkende, ja da vil jeg at du skal tenke en ekstra gang over sannhetsgehalten i nettopp de utspillene – og gjøre deg opp din mening basert på din personlige overbevisning og samvittighet.

Den beste skolen får du med Høyre

Hvis du ønsker en skole som holder egenskaper som tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet høyt, hvis du ønsker at skolen i Øvre Eiker skal fortsette å bygge gode og faglig sterke mennesker, hvis du ønsker en skole som gir elevene likeverdige muligheter, og hvis du ønsker en skole som arbeider for at ulikheter anerkjennes og verdsettes, ja da bør du stemme Høyre.

Og husk helt til slutt en ting; Det er snart valg i Øvre Eiker – og noen av Høyres politiske motstandere ser ikke skogen for bare trær.

Artikkeltags