En tur på butikken utgjør større smitterisiko enn at barn går i barnehage, mener medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen.

Mange foreldre har gitt uttrykk for at de er utrygge, og noen har signalisert at de vil holde barna hjemme.

– Det er større risiko for smitte i butikken enn i barnehagen. Barn, viser det seg, er i svært liten grad smitteførende i forhold til voksne, sier Hansen til BA.

Hansen, som har bakgrunn som visepresident i Den norske legeforening og leder i Allmennlegeforeningen, viser til at barn i liten grad selv blir smittet. Om de likevel blir smittet, får de ofte milde symptomer som også gjør at de i liten grad bringer smitten videre.

– Men i butikken mingler voksne med andre voksne, og risikoen for å bli smittet der er dermed større. Det er viktig at man ikke kladder på andre varer enn de man selv skal ha, bruker hansker eller håndsprit. Men problemet er man kan ha kontroll på hva en selv gjør, stort sett. I butikken har man liten kontroll på det andre har gjort, sier han.

(©NTB)