Vi sier gjerne at vi starter med blanke ark når vi skriver nytt år. Det betyr i alle fall at vi har nye muligheter, både du, jeg – alle sammen i grunn.

Det er et faktum at 2020 betyr endringer. Nedre Eiker kommune er visket ut fra kommunekartet. Nye Drammen har fått en ordfører fra Mjøndalen, og i Øvre Eiker er Høyre vippet ut av ordførerstolen.

La oss dvele litt ved kommunene.
Selv om Nedre Eiker er borte som kommune, så bor det fortsatt folk i nedre del av Eiker. Noen vil kanskje si øvre del av Drammen, men det får så være.
For oss som lokalavis forholder vi oss til nedre del av Eiker.
Eikerbladet skal vi fortsatt skrive om og for folk i Eiker, selv om kommunen nå heter noe annet.

Nye Drammen har store oppgave og mye å innfri.

Stadige nyheter om at det må kuttes kostnader har helt sikkert fått flere i Nedre Eiker til å tenke seg om en gang til – var det riktig å gå sammen med Svelvik og Drammen? Det vet vi ikke nå, det er det bare historien som kan fortelle noe om, og den historien kan vi ikke skrive nå. Det er det vi gjør nå som etter hvert blir den historien. Finn bare ikke på å innføre 3050 Drammen.

De foreløpige trekkene vi ser i Øvre Eiker etter maktskiftet er at kommunen er blitt mer åpen.

Ordfører Knut Kvale vil spille på lag med media og folk om politikk og prioriteringer. Samtidig er det svært gledelig å se at kommunen endelig har fått en opposisjon som er til stede og vet å si fra.
Begge deler er flott – det skaper debatt, innsikt og ikke minst engasjement.
Det er noe vi har savnet i Øvre Eiker. En kommune er en offentlig instans som er til for folket – ikke omvendt.

Tilbake til de blanke arkene.
Med mindre du er født i disse dager er det ingen av oss som har blanke ark. Vi har alle et levd liv og en historie i bagasjen. La oss bruke den ballasten til det beste for både fellesskap og oss selv. Kall det gjerne nyttårsforsett. Om ett år skal regnskapet for 2020 gjøres opp. Gjør ditt for at det blir best mulig.

God nytt år!