(Tønsbergs Blad:) Mange vet det ikke, selv om de har plikt til å sette seg inn i trafikkreglene:

Har du henger uten brems, kan du faktisk ikke kjøre raskere enn 60 km/t om aktuell totalvekt er på over 300 kilo. Det betyr vekten på henger og last, altså nærmest tom henger.

Nærmest daglig blir bilførere knepet for brudd på denne fartsgrensen, særlig på E18.

Men nå kan hastighetene for å kjøre med henger bli hevet.

– Jobber med å endre loven

– Det er viktig av hensyn til både fremkommelighet og trafikksikkerhet på motorveiene våre, at forskjellene i kjørehastighet ikke er for store. Tillatt hastighet for tilhengere er ett element i dette, ved at maksimal hastighet for tilhenger uten brems er 60 km/t, og med brems 80 km/t, mens tillatt hastighet på motorveien kan være helt opp til 110 km/t, sier statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet.

Hun opplyser om at Statens vegvesen nå vurderer om hastighetsgrensene for lette tilhengere kan heves, ut fra den tekniske utviklingen for både tilhengere og bilene som trekker dem.

I Danmark er det lov å kjøre i 100 km/t med henger, men man må ha en såkalt tempo 100-godkjenning, det vil si at henger kontrolleres.

– Dette er en del av samme tema, og hvor det også må utredes ytterligere elementer som eventuell godkjenningsordning for slike hengere osv. Vegvesenet jobber derfor med dette parallelt, opplyser Noresjø.

Dagens tilhengerregler

  • Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger eller campingvogn med bremser er 80 km/timen. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.
  • Kjører du med tilhenger eller campingvogn uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t når tilhengeren har en aktuell totalvekt på 300 kilo eller mer.

Førerkort klasse B:

  • Førerkortforskriften sier at hengerens totalvekt ikke skal overstige 750 kilo med klasse B, men sier samtidig at man kan kjøre med en tyngre henger så lenge vogntogets tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kilo.
  • Tilhengeren må ikke være tyngre enn det bilen tåler å trekke, selv om vogntoget totalt blir under 3500 kilo. Alle nødvendige opplysninger finnes i bilens vognkort og hengerens vognkort.

Førerkort klasse B96

  • Du kan trekke et vogntog med tillatt totalvekt på 4250 kilo.

Førerkort klasse BE

  • Med førerkort klasse BE har du lov til å trekke henger med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo. Kravene til selve bilen er fortsatt som for klasse B, altså en bil med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo.

Tips: Bruk tilhengerkalkulatoren. Den finner du der du finner apper (søk etter «Bil og henger»), eller på vegvesen.no. Der legger du inn bil og tilhengerens registreringsnummer. Da får du umiddelbart svar på om kombinasjonen er lovlig eller ikke.

Kilde: Statens vegvesen

Frp: – På tide å se på dette

– Jeg synes det er høyst naturlig å ta en gjennomgang av dette. Verden er gått videre. Den gang fartsgrensene ble satt så verken utstyr eller biler ut som de gjør i dag, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp), som er representant i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han applauderer at det ses på om det går å heve fartsgrensene.

– Det vil gi større forståelse og respekt for dem, og vil oppleves som naturlig, sier han.

Det var daværende samferdselsminister fra Frp, Jon Georg Dale, som i fjor ga beskjed om at forslaget skulle ut på høring. Men da ble det liggende, grunnet omorganisering i Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Nå er det ute igjen.

– For folk er det ubegripelig

Stordalen sier at partiet hans har vært opptatt at å rydde opp reglene rundt fartsgrensene, og trekker fram et eksempel:

Tidligere var det slik at ambulanser ikke kunne kjøre raskere enn 80 km/t, hvis de ikke var under utrykning.

– En skikkelig «Heia Norge!»-sak. Det betydde at ambulanser herfra som kjørte pasienter til Rikshospitalet, måtte holde seg i 80 km/t på nye E18 når de returnerte til Vestfold.

Et lovendringsforslag fra Vestfold Frp endret på det. Nå kan ambulansene følge den aktuelle fartsgrensen.

– Det er et stort sprik i fartsgrensene på motorveiene mellom de som kjører med og uten henger nå. Det er kunstig og rart med maks hastighet på 80 km/t for moderne hengere med bremser. For folk er det ubegripelig. Så det er fornuftig med en gjennomgang, sier han.

Men Stordalen peker på at det er viktig å se på den trafikksikkerhetsmessige biten.

– Alle må passe på at de har en henger som er i riktig stand, jeg vil oppfordre folk til å ta en sjekk.

Eventuelle forslag til endringer i regelverket vil bli sendt på offentlig høring når saken er ferdig utredet.