Gå til sidens hovedinnhold

Lurer på om du er prioritert for vaksine?

Drammen kommune har stor pågang av personer som lurer på om de er prioritert for vaksine på grunn av underliggende sykdom. Kommunen har mottatt oversikt fra fastlegene, du trenger ikke å ringe kommunen.

Kommunens fastleger har gjort en stor innsats med å finne fram til hvem som skal prioriteres på grunnlag av sykdom. Listene med navn som fastlegene har hentet ut fra sine journalsystem, er oversendt kommunen. Personene som er oppgitt i disse listene, vil motta SMS med invitasjon til å bestille til time til vaksinasjon så snart det er vaksiner tilgjengelig for deres prioriteringsgruppe.

Koronatelefonen og innbyggertorg opplever nå stor pågang av henvendelser fra personer som er redd de ikke skal få vaksinen sin. Derfor vil vi gjøre alle innbyggere oppmerksomme på følgende:

 • Dersom du lurer på om du er prioritert for vaksine, skal du kontakte fastlegen din. Slik kan du få vite hvilken risikogruppe du er i. Send gjerne en elektronisk forespørsel, eller ta det opp på legetime; eller ring fastlegen din.
 • Hvis din fastlege bekrefter at du er prioritert, og ditt navn er videreformidlet til kommunen, vil du motta SMS med innkalling til time så snart det er vaksine til deg.

Kommunen følger listene fra fastlegene.

– Du mottar ikke vaksine fortere ved å ringe til koronatelefonen eller innbyggertorg, understreker kommuneoverlege Ingeborg Johannessen i en pressemelding fra kommunen.

– Personene som svarer på disse telefonene kan ikke påvirke din plass i prioriteringsrekken for vaksinasjon. For å unngå unødig frustrasjon er det bedre å ta kontakt med fastlegen din. Har du fått bekreftet at du er prioritert, kan du være helt trygg på at du blir innkalt til vaksinasjon så snart det er vaksine til deg. Du trenger ikke henvende deg verken til kommunen eller til fastlege flere ganger, av slutter Johannessen.

Dette gjelder også de som har fastlege i andre kommuner enn Drammen- som enten vil få tilbud om vaksinasjon i kommunen der de har fastlege eller i Drammen kommune der de bor. Alle som har fastlege i Drammen kommune vil motta tilbud om vaksinasjon i Drammen kommune; også dersom de bor andre steder.

Prioriteringsrekkefølge ved underliggende sykdom

Gruppe 4, Alder 65-74 år
og samtidig personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

Gruppe 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Kommentarer til denne saken