– Jeg vil kreve å få dykkersaken til Stortinget, enten for egen regning eller sammen med andre partier. Det er Stortinget som skal ha makta i demokratiet. Og da er det sånn at enten får vi sakene fra departementet, eller så reiser vi sakene selv, sier arbeidspolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet til Dagbladet.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har foreslått nye regler for dykking fra skip på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

I dag er det Arbeidstilsynet og Petroliumstilsynet som fører tilsyn med yrkesdykkerene. Forslaget som egne regler for dykking fra skip, innebærer at Sjøfartsdirektoratet får en tilsynsrolle. I forslaget går det også fram at maksimal arbeidstid per år økes med 605 timer i året.

– Det er åpenbart at den dykkingen som skjer innaskjærs, må inn under norsk arbeidsmiljølovgivning, og det tilsyn som Arbeidstilsynet står for, sier Lundteigen til avisen.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eigil Knutsen, opplyser at også hans parti vil ta saken til Stortinget.

– Regjeringen vil foreløpig ikke svar på hvordan de har tenkt å behandle dette her, eller om de har tenkt å legge fram en helhetlig plan for Stortinget, men det krever vi at de gjør, sier Knutsen til Dagbladet.

Tillitsvalgt Kristian Gundersen i Frøy Akvaservice uttalte til avisen lørdag at yrkesdykkere går i konstant redsel for alvorlige ulykker.

– Kan ikke bare politikerne sørge for at Arbeidstilsynet tar hele og fulle ansvaret for oss? Det er den beste garantien for at vi beholder helsa, sa Gundersen.

(©NTB)