Hvilke tiltak vil Statens vegvesen sette inn for å minimalisere ulempene på «veien over bygda»?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

VEIARBEID PÅ E134At bedre og tryggere veier gir færre ulykker er det ingen tvil om. Jeg har notert meg i denne forbindelse, at det for E134 gjennom Eiker endelig skal utstyres med midtdelere og det er bra, men således må E134 gjennom Eiker stenges om natta og i helgene i 1,5 år framover.

Det henvises i denne forbindelse til at omkjøring bør skje på fylkesvei 283 på andre siden av elva, men vil bilistene bry seg om det?

De bilister som er kjent i området vet om «veien over bygda», dvs. fra Mjøndalen til Hokksund, Vestfossen/Kongsberg, og vil nok i stor grad benytte dette veialternativet ifm. arbeidet på E134, som de også gjør i dag!

Hvorfor?

Jo, fordi det tidligere ble bygget altfor mange rundkjøringer på samme strekning, som har vist seg å bli en utfordring for bilistene i rushtiden ved store køer på strekningen og således mye køkjøring, som dessverre gjør at bilistene heller velger «veien over bygda».

Trafikken på denne strekningen har økt voldsomt spesielt i rushtiden, morgen som ettermiddag, og har blitt en plage for oss som bor i Nedbergkollveien opp til Skalpe.

Trafikktrøbbel må påregnes i 1,5 år, står det å lese, ifm. midtdelearbeidet på E 134 mellom Eikerbygdene, men intet om den antatte gjennomkjøringsproblematikk og således omfattende trafikk som vi beboere ser for oss på «veien over bygda» i det videre.

Trafikken er ille som den er på strekningen i dag, men tross henvendelser om dette, gjøres intet tiltak i sakens anledning.

Således spør jeg;

Hvilke tiltak vil Statens vegvesen sette inn i anleggsperioden på 1,5 år for å minimalisere ulempene ved 134-kjøring på «veien over bygda», dvs. mellom Mjøndalen og Hokksund?

Artikkeltags