For fire uker siden kunne Eikerbladet fortelle at Bergans forsvinner fra Øvre Eiker mot slutten av neste år. Denne uka gir finansminister Siv Jensen (FrP) stor grunn til å tro at Hassel Fengsels framtid er svært usikker. Til sammen snakker vi om cirka 130 tapte arbeidsplasser i Øvre Eiker. Når vi vet at en gjennomsnitts-bedrift i Norge har knapt ti ansatte, skal det mye til for å kompensere bortfallet av disse arbeidsplassene, særlig på kort sikt. Det står neppe nok etableringslystne til å starte virksomhet som kan ansette et dusin ansatte hver. Selv om ikke alle disse 130 betaler skatt, kjøper melk, brød, klær eller går ut for å kjøpe seg en kopp kaffe eller en god middag i eikerbygdene, vil dette merkes.

Toget for Bergans har gått, den avgjørelsen er ikke mulig å reversere. For fengslet er det fortsatt muligheter, men de synes svært kostbare. De sju eierkommunene med Øvre Eiker i spissen, har det ikke som noen primæroppgave å legge til rette for drift av fengsel. Det er blant annet derfor de for et par år siden varslet sentrale myndigheter og at de gjerne ville at staten skulle overta ansvaret for eiendommen i Skotselv. Hvis staten skal overta er det Statsbygg som får ansvaret. Statsbygg må forholde seg til Norsk standard for at virksomheten skal være lovlig. Ifølge en rapport Kriminalomsorgen fikk før ferien i år vil det koste mellom 67 og 122 millioner kroner hvis staten skal kjøpe og ruste opp fengselseiendommen til norsk standard. Vanvittig mye penger, og det må være lov å stille spørsmål om fasilitetene ved Hassel ikke er tilfredsstillende nå.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener eierkommunen bør gå i dialog med staten for å finne ut hva som MÅ kostes på for å berge videre drift. Det kan synes som den eneste muligheten for å sikre fengselstilbud og arbeidsplasser. Hvor realistisk det er, er vi usikre på, men det kan være en mulighet. Spørsmålet er hvor mye som MÅ kostes på, og hvor mye høyere «husleie» Kriminalomsorgen vil og kan betale. Samtidig er det ikke sikkert at alle eierkommunene er like gira på å legge igjen penger i Skotselv. De fleste kommuner har nok med sitt eget og har alltid en ønskeliste på ting de ønsker å få gjort som er lenger enn det pengesekken rekker. I en slik vurdering kan Hassel fort bli en tapende part. Det er likevel samstemt vurdering av det fengselets stab presterer med tunge kriminelle. Bedre kan det knapt bli.

LES FLERE LEDER-ARTIKLER HER!