Det skulle bare mangle. Bruk av seksualisert vold i krig er på et lavmål og så ynkelig feigt at det kan knapt bli verre. Krig er aldri bra, og det er aldri en «vinner» uten konsekvenser. Årets pristildeling fra Nobelkomiteen sender et viktig signal som må føre til at slike overgrep blir å betrakte som krigsforbrytelser, og at konsekvensene blir deretter.

Hvis vi trekker med oss voldtektsforbrytelser hjem har vi også noen utfordringer. Det kom en «voldtekts-bombe fra Studvest denne uka. Ifølge tall de har hentet inn har det hittil i år blitt anmeldt 88 voldtektssaker som gjelder personer fra 18 til 35 år i Vest Politidistrikt. 72 av sakene er henlagt. Av de 88 kan det være saker som ble anmeldt for flere år siden, men henlagt først i år. Dette stemmer dessuten overens med Kripos sine beregninger. De anslår at kun ti prosent av voldtekter mot personer over 18 år blir anmeldt.

I slike saker er det ofte bare to parter. To parter som har vidt forskjellig oppfatning av realitetene. Selv om det kan finnes fysiske bevis, er prinsippet i norsk rett slik at det skal være en overveiende sannsynlighet før noen blir dømt. Tvilen skal komme tiltalte eller anklagede til gode hører vi ofte. Vi hører også at noen angrer seg dagen derpå, og leverer inn en anmeldelse for voldtekt. En falsk anmeldelse.

Falske anmeldelser er ikke noe nytt, men er det noen grunn til å tro at det er flere falske anmeldelser av voldtekt enn andre forhold? Vi tror ikke det. De fleste kvier seg for å anmelde en voldtekt, de dropper det. Det er nært, ekstremt personlig og sjansen for bli trodd er liten.

Det er fortsatt julebordsesong, og romjulsfestene er ikke heller langt unna. Mange hygger seg gjerne med noe godt i glasset, enkelte heller innpå så mye at hemninger, selvkontroll og evnen til å forstå beskjeder og signaler kobles ut. Det er ingen nyhet at rus endrer grenser og kan få folk til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Vi synes uansett at det er greit med en påminnelse.

STIG ODENRUD

Kanskje årets fredspris gjør at julebordet blir hyggeligere?