Trønderne ville det og har gjort det. Folk og politikere i Agder er i ferd med å gjøre det samme. De slår sammen fylker helt frivillig fordi de tror det er best for å løse framtidige oppgaver. Selv om mange andre fylkesting har sagt ja til sammenslåing, har de gjort det fordi de har fått beskjed om det fra høyere hold, ikke fordi de ville det selv.

8. juni i fjor vedtok Stortinget å slå sammen 13 fylker til seks nye regioner. Her lokalt betyr det at Buskerud skulle slå seg sammen med både Akershus og Østfold. «Barnet» ble døpt Viken.

Selv om nesten ingen ville slå seg sammen ble det ikke bulder og brak før finnmarkingene satte seg på skikkelig på bakbeina. De vil ikke slå seg sammen med Troms, og politikerne nærmest russergrensa hadde støtte fra nesten ni av ti finnmarkinger, ifølge en folkeavstemning.

Det har gitt vann på mølla flere steder, og blir uttrykt med flere politiske farger. I Hedmark tar en ledende Ap-politiker til orde for folkeavstemning om sammenslåingen med Oppland. I Østfold ytrer sentrale FrP-røster at regionreformen bør skrotes. Å påstå at reformen om å slå sammen fylker (og kommuner) ved bruk av frivillig tvang er en suksess er langt fra sannheten.

Det er langt fra Hallingskarvet og Hardangervidda til kong Carl Gustavs grense i Østfold. Det er også langt fra svenskegrensa i Østfold til totengrensa i Oppland der det blir slutt på Akershus. Avstand er en ting, men når mange føler at dette blir tredd nedover hodet er det ikke mange som liker det.

Hele reformen virker løst fundert. Vedtak om sammenslåing blir gjort før arbeidsoppgaver – plikter og ansvar ble bestemt. Vi har ikke registrert noen folkemøter eller fakkeltog med krav om sammenslåing. Samtidig tror vi de fleste egentlig ikke vet hva fylkeskommunen gjør, eller husker når de sist hadde behov for å ta kontakt.

Likevel – tvang fungerer ikke. Mye tyder på at flere både lokale, regionale og sentrale politikere er i ferd med å finne seg selv.
Vi bør gi dem tid til det.