Mens protestaksjonene omkring veibommer går i flere deler av landet, oppstår det en krangel om en privat veistubb på åtte kilometer i Nedre Eiker. Ulevannsveien Skogsbilveglag investerer i disse dager en halv million kroner i ny og elektronisk veibom på Årbogen. For mange synes dette å skape vel så mye irritasjon som de 45 bommene som kommer i Eiker og Drammen, trolig i 2020.

Dette kan nesten ikke sammenlignes, men likevel: Det handler om å betale for noe man får. Mange synes kanskje at kostnader til bilkjøp – og bruk av offentlig vei er betalt for lengst gjennom ulike avgifter. Dessuten handler dette i all hovedsak om nødvendig kjøring til og fra jobb, barnehage og så videre.

Ulevannsveien er som nevnt en privat vei. Selv om Nedre Eiker kommune som offentlig instans er en vesentlig grunn- og veieier, må det uansett skaffes midler til drift og vedlikehold av veien. Den eneste muligheten er at bilistene betaler en bomavgift. Det er det neppe noen som protesterer på, det er prisen for å passere som skaper bølger.

Prinsippet må være at jo mer du bruker veien, jo mer må du betale. Noen kjører kanskje Ulevannsveien et par ganger i året, andre flere titalls. De fleste både forstår og aksepterer at det spiller liten rolle hvem som kjører hvor mye. Det er antall turer totalt som fører til slitasje. Vær og vind vet også dette veiselskapet mye om, men det kan verken lastes selskap eller brukere.

I utgangspunktet bør også innføringen av en elektronisk bom redusere frekvensen av personer med uærlige hensikter. Jo da, vi vet at de kriminelle vinningskrabatene alltids finner en løsning hvis de først vil oppnå noe. Likevel er denne typen bom en ekstra utfordring som også forsikringsselskapene burde sette pris på.

Et rabattkort er lansert som en positiv løsning. Likevel tror vi det vil være galant av veiselskapet å gjeninnføre årskort. Det bør ikke være noe nederlag, snarere tvert imot. Det er alltid lurt å huske at vi har to ører og én munn. Kanskje bør dere lytte til protestene og imøtekomme brukerne av veien. Vi forstår også at 900 kroner i årsavgift er for lite til å dekke løpende drift; prisen må nok heves betraktelig. Vi vet også at for dårlig vedlikehold fort kan føre til klager. Det må også veibrukerne forstå. Alt henger jo sammen.

LES FLERE LEDERARTIKLER HER!