«Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av elevene skal gå eller sykle til skolen. Foresatte avgjør om barna får lov, men skolens ledelse og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) bør legge til rette for at elevene får en aktiv og trygg skolevei». Dette skriver Buskerudbyen på sin nettside. Det er lite, svært lite, som tyder på at vi er i nærheten av å nå denne ambisjonen.

Det er alltid noen som har krav på skoleskyss. Det kan være fordi at avstanden mellom hjem og skole er lang, eller at skoleveien er ekstra farlig. Elever med spesielle behov har også denne rettigheten. I denne sammenheng snakker vi om gratis skoleskyss betalt av det offentlige. Alt det andre handler om privat taxikjøring i regi av foreldre. Det gjelder neppe deg, bare naboen eller alle andre.

På bakgrunn av tall vi har funnet er det svært få barn i grunnskolen som faller inn under kravet om gratis skoleskyss i Eiker. Vanligvis er det snakk og en liten håndfull i Nedre Eiker, mens det i Øvre Eiker er snakk om tre til fire ganger så mange. Hvorfor i det huleste er det da kø, kaos og kjeftende foreldre som mer enn fyller opp parkeringsplassene på skolene? Er det fordi at dere ikke har mot til å si nei til englebarna? Er det fordi naboens barn får skyss? Vi forstår at det enkelte steder kan være trafikkutfordrende situasjoner, men nå skaper jo foreldre flere trafikkfarlige situasjoner.

Så vidt vi forstår er den ingen ulovligheter med denne «drosjevirksomheten». Likevel må det være pinlig for de fleste foreldre at det må til reaksjon fra en 12-åring for at dere skal våkne. hvis dere gjør det da? Vi heier på Gabriel, Synne og deres foreldre. Gabriel (se sak på side 2 og 3) står rakrygget opp og sier ifra, når mange foreldrene ikke gjør det.

Vi vet at det kan bli en kamp hvis det må bli slutt på foreldretransporten. Det blir nok både skrik, skrål og konflikter i mange hjem. La det bli det, da. Vær voksne, vær foreldre – det er dere som bestemmer dette, ikke barna dere har skjemt bort. Ingen av barna lider noen nød av å måtte gå noen få kilometer, snarere tvert imot. De fleste av dem beveger seg for lite som det er. Kan dette være et fornuftig nyttårsforsett?

LES SAKEN HER: