De har brukt to år på å komme seg ut av USA og Russland. Satsingen førte ikke fram, og det kostet også titalls millioner av kroner å komme seg ut. Når regnskapstallene for 2017 igjen kan skrives med sort farge er selskapet friskmeldt.

For de fleste av oss kommer Bergans avgjørelse som en stor overraskelse. Selskapet forklarer at mye av årsaken handler om kommunikasjon. Noen vil kanskje hevde at en to-spors jernbane til Hokksund ville hindret flyttingen fra Loesmoen. Vi tror ikke det. Hokksund vil aldri konkurrere med togavganger/-ankomster hvert 10. minutt. I tillegg går «hjulene» på flytoget faderlig mye raskere både til og fra Asker stasjon. Vi forstår at Asker slår Hokksund slik sett, men likevel ikke helt.

På Kongsberg er det en rekke selskaper som har en enda større del av verden som sitt marked. De ansatte reiser mye, og de får også mye storfint besøk fra gjester som lander på Gardermoen. På mange måter identisk situasjon som Bergans, men trolig i vesentlig større omfang. Selv om det har vært nedbemanninger på Kongsberg, er det fortsatt mange tusen ansatte i teknologibedriftene. Lite tyder på at Kongsbergbedriftene vil flagge ut.

Med flyttingen kommer Bergans nærmere en av sine største konkurrenter; Norrøna på Lysaker. Norrøna omsetter for noe mindre enn Bergans, men tjener mye mer penger. Kan en mulig fusjon mellom disse konkurrentene ligge i løypa?

Bergans med over 100 lokalt ansatte er umulig å erstatte, i alle fall på kort sikt. Vi er veldig spente på hvem som har kjøpt eiendommen og hva hensikten er. Området er nå regulert til næringsformål. En omregulering til boligformål med den beliggenheten er nok fristende for mange eiendomsutviklere. Selv om det er mest trist at Bergan forlater oss vil mange lokalt ansatte fortsatt ha sin jobb der, og betale sin skatt lokalt. Samtidig betyr det nye muligheter. Kanskje noen har en genial masterplan. Vi håper, og ønsker Bergans alt godt framover.

STIG ODENRUD

Selv om det er mest trist åpner det nye muligheter.