Solgte gård for 10 millioner kroner til Nye Veier: –⁠ Over vårt lik, sier leder i Bonde- og småbrukarlaget

Nye Veier har kjøpt en av Lillehammers eldste og største gårder, Øyre gård på Vingnes. – Jeg kan ikke skjønne at Nye Veier skal få konsesjon. Nye Veier er ingen jordbruker, sier Trond Klaape, fylkesleder i Bonde- og småbrukarlaget.