(Bygdeposten)

– Vi jobber med verdifastsetting og hvordan vi skal dele opp eiendommen, forteller kommunedirektør i Øvre Eiker kommune, Trude Andresen.

Øvre Eiker eier eiendommen sammen med Drammen, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Kongsberg og Røyken. Nå har de satt ned en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune som jobber med å finne ut hva som vil være hensiktsmessige enheter.

Landbrukseindommen kommer først ut til salg

Sanssouci (Hassel Fengsel) består av to eiendommer i Skotselv, som består av ca. 300 mål og omfatter blant annet gårdsbruk og gartneri med om lag 210 mål dyrket mark, 11 mål grøntareal og 80 mål skog. På eiendommen står det en sammensatt eiendomsmasse med varierende standard. Den andre eiendommen ligger Nord-Bingen og består av cirka 10 mål skog og en hytte.

Det er landbrukseindommen og hytta som vil komme først ut for salg, men akkurat når de er klare til å selge er foreløpig for tidlig å si.

Leiekontrakt

Eiendommen som opprinnelig er en landbrukseiendom har vært brukt til «praktisk jenteskole» og skole tilrettelagt for ulike grupper med spesielle behov, men i 1992 ble driftsansvaret overført til Justisdepartementet og fengselsdriften startet i november samme år. Eiendommen har i disse 27 årene vært drevet som fengsel, men til nyttår går leiekontrakten til Kriminalomsorgen ut.

Andresen mener arbeidet de nå holder på med vil ta mer tid ettersom det fortsatt jobbes med takster og formaliteter før man kan legge fengselet ut for salg bit for bit.