2. juni var en merkedag for barn og unge i Drammen kommune! Denne dagen vedtok vi nemlig en helt ny gebyrmodell for kulturskolen som vil gi mange flere barn rimeligere tilgang på kulturskoletilbudet. I tillegg er vedtaket god arbeidslivspolitikk for foreldrene.


Med sine 1 555 elevplasser er Kulturskolen en av Drammens største og viktigste fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolens samfunnsoppdrag er å nå ut til det brede lag av befolkningen med et kvalitativt godt og bredt opplæringstilbud i kunst og kultur, slik at flest mulig barn og unge i kommunen får oppleve gleden av mestring innenfor kunst og kultur.


Barn og unges deltakelse i Kulturskolen skal i minst mulig grad være avhengig av foresattes økonomi. Derfor har kulturskoletilbudene i alle de tre kommunene hatt moderasjonsordninger for barn fra lavinntektsfamilier. Som en midlertidig harmonisering i nye Drammen har familier med samlet inntekt under 462 000,- årlig hatt gratis friplass, mens alle over denne inntekten har betalt fullpris.


Denne politisk vedtatte “fattigdomsgrense” kan man heller kalle en “fattigdomsfelle” – siden lavinntektsfamilier med barn i barnehage, SFO/AKS og kulturskolen faktisk vil tape en god del tusenlapper så fort deres inntekt overstiger grensa. Det er ikke riktig motivasjon hvis vi ønsker å redusere barnefattigdommen i Drammen!


Vi vedtok derfor denne uka å endre reglementet for kulturskolegebyrene til en gradert, inntektsbasert modell. Denne trappetrinnsordningen, inspirert av kommuner som Ringerike, Vestre Slidre og Masfjorden, skal både motvirke denne fattigdomsfella, samtidig som vi gir et stort antall flere barn rabatterte priser.


Familier med inntekt på 3G (304 053,-) får fortsatt friplass, mens sjiktet opp til 4G (405 404,-) får 75% rabatt av fullprisen på 4878,- og sjiktet opp til 5G (506 755,-) får 50% rabatt. Allerede her har vi gitt flere barn enn i dag rabattering – og i tillegg utvider vi slik at familier med samlet inntekt opp til 6G (608 106,-) får 25% rabatt!

Det er altså et stort sjikte av barn med familier mellom 4,5 og 6 G som nå vil få 1200,- til 2400,- kroner i rabatt.

Dette er mye penger i en trang økonomi!


Kombinert med Fritidskortet, som skal gi alle barn 2 000,- til bruk på valgfrie fritidsaktiviteter, så blir Kulturskolen nå en aktuell mulighet for veldig mange flere barn fra lavinntektsfamilier enn tidligere.


Den nye gebyrmodellen vil gjelde for kulturskoleåret 22/23, mens Fritidskortet gjelder allerede fra høsten.


Vi håper å se mange nye barn i kulturskolen i årene som kommer!