Nettavisen: NRK er Norges desidert største mediehus og har 2.421 faste ansatte. Av dem er det 89 som hever mer enn én million kroner i lønn. Og det blir stadig flere i konsernet med millionlønn.

I 2018 var det 79 faste ansatte som kunne notere seg én million kroner eller mer i årslønn. Ett år etterpå er det økt til 89 ansatte. Det viser tall Nettavisen har fått innsyn i.

Det var bransjenettstedet Medier24 som omtalte saken først.

Hvis man tar med faste og variable tillegg til lønnen, er det 92 personer som kommer over milliongrensen.

3,14 mill.

Den som tjener desidert best er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen med en lønn på 3,14 mill. På andreplass er økonomidirektør Andreas Norvik med omtrent 1,86 mill. i årslønn.

Ifølge Medier24s oversikt over fjorårets lønninger har Eriksen fått en lønnsøkning på 85.500 kroner på ett år.

– Jeg opplever ikke at 89 av 3400 mennesker er veldig mye. Det er cirka 2,5 prosent av NRKs ansatte, det synes jeg ikke er så voldsomt, sier økonomidirektør Andreas Norvik til Medier24 når han blir spurt om tallene.

Det er tre av de 89 personene på millionlisten som har tittelen journalist.

– Må forvente kutt

Men fra og med nyttår er ikke lengre NRK finansiert av lisensen. Pengene kommer inn via skatteseddelen, og dermed blir mediehuset del av statens effektiviseringskrav.

I en periode hvor store mediehus har måttet kutte i redaksjoner, reagerer kulturpolitisk talsperson Morten Wold (Frp) på tallene.

– Tallene viser at mange NRK-ansatte er veldig godt betalt, noen nærmest på nivå med statsministeren. Nå som NRK er inne på statsbudsjettet, blir de nødt til å effektivisere driften på lik linje med annen offentlig sektor, sier Wold til Nettavisen.

Han mener at NRK burde bli pålagt større kutt, men mener effektiviseringskravet er en god start.

– Det er viktig at NRK effektiviserer driften. Det er uheldig hvis en statlig aktør får altfor store konkurransefortrinn, fordi dette vil kunne påvirke øvrige medienes muligheter som kommersielle aktører, sier Wold.