Det er mye som skjer i Drammen kommune. Administrativt venstrehåndsarbeid og slurv bør vi ikke godta når både rådmann, kommunaldirektører og yrkespolitikere er blant de lønnsledende i kommunal sektor i Norge.

Hadde nye Drammen kommune vært et eget land, noe vi skal være svært glad for at vi ikke er. (Tenk bare på hvem som hadde ledet og administrert dette imaginære landet..). Ja, da hadde vi vært rødfarget på kartet, og nordmenn hadde blitt anbefalt å ikke reise hit. Det hadde blitt karantene om vi hadde reist utenfor grensene til områder med så stor smitte som det er i Drammen nå. Vi innbyggere må være forsiktige. Bør da også kunne forvente at «føre var prinsippet» gjelder for de med makt og myndighet i kommunen vår.

Uka før høstferien og i forrige uke var smittespredningen så stor at en barnehage i gamle Nedre Eiker ble stengt. Flere elever ved Krokstad skole ble satt i karantene og ansatte i hjemmesykepleien har blitt tatt ut av tjenesten osv. Sjefene praktiserer i stor grad hjemmekontor. Det kan ikke vi som arbeider i førstelinja og elevene i skolen velge. Disse gruppene er prisgitt de rammer som ledelsen setter for oss.

Mindre skolegård, større elevansvar

Mjøndalen skole har fått sitt uteområde redusert med minst 30%, grunnet den utbyggingen som kom som «julekvelden på kjerringa» for rektor Thore Ryghseter. Han ble varslet mindre enn én arbeidsdag før anleggsmaskinene fra Steen & Lund AS satte i gang med oppgraderingen av skolegården. Det var ikke så mye tid for å områ seg da. Ryghseter var helt ærlig i sin kommunikasjon med oss foreldre: smitteverntiltak ble satt tilbake som en følge av oppgraderingsprosjektet.

Det er grunn til å ha tillitt til ledelsen ved Mjøndalen skole. De gjør sikkert sitt beste. Men, det er selvsagt sterkt beklagelig at administrasjonen i Drammen ikke på en bedre måte involverer skolens egne ressurspersoner i planleggingen. Da hadde i alle fall den korte tiden vært eliminert som et problem. Nå blir elevene oppfordret jevnlig til å huske på avstand i den forminskede skolegården. Det er et stort ansvar og ikke helt enkelt å praktisere for barna våre. De vil aller helst leke og være sammen med hverandre. Trist at de minste har blitt påført denne store oppgaven, som har blitt vanskeligjort av dårlig kommunal planlegging.

Les også

– Det måtte altså en pandemi til før kommunen kunne ta seg råd til å ruste opp skolegården på Mjøndalen skole

Bruken av koronamidler

Men denne saken har også et annet aspekt. Det stemmer ikke det som ordfører Monica Myrvold Berg (AP) gikk ut med i DT den 6. juni, at Drammen hadde fått 37.7 millioner kroner og at disse midlene skulle brukes til støtte for næringsvirksomhet. Kommunaldepartementet har opplyst at Drammen fikk 48,4 millioner kroner. En del av midlene har gått med til prosjekteringskostnader.

Firmaet Steen & Lund AS, som har sin adresse i Lier, fikk oppdraget med skolegården i Mjøndalen. Det kan være at det finnes mer lokale firma, som i enda større grad enn dem sliter som en følge av koronapandemien. Trolig gjør det det. Har Drammen kommune da egentlig forvaltet disse midlene på beste vis for det lokale næringslivet?

I tillegg til at smittevernet blir satt tilbake som en følge av kommunens fremgangsmåte, kan vi altså slå fast at kontrakten på 11 millioner kroner for oppgradering av Mjøndalen skole gikk til et firma som ligger utenfor kommunen.