(Drammens Tidende)

Regjeringen går inn for å innføre koronalettelser for Drammen, Lier og Asker. Det varsler de torsdag kveld. I Øvre Eiker og Modum kommuner avsluttes de regionale tiltakene.

Smitten er fortsatt høy i deler av Viken, mens det for andre deler av fylket er en nedadgående trend med en oversiktlig situasjon, melder de på sin hjemmeside.

For Drammen, Lier og Asker betyr det at tiltaksnivået blir nedjustert fra A til B, eller videreført. Det er fortsatt et høyt tiltaksnivå, men det medfører noen lettelser. Regjeringen understreker likevel at de mest utsatte kommunene, som Drammen, Lier og Asker, bør innføre lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. Dette kommer i tillegg til det som ligger i de regionale tiltakene, og må basere seg på den lokale og regionale smittesituasjonen

Tiltakene trer i kraft fra natt til mandag 26. april.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Kommunene som går fra tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) til tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) får endringer som innebærer blant annet at:

  • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år blir tillatt også innendørs. Forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.
  • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
  • Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Kommuner som går ut av de regionale tiltakene må følge de nasjonale tiltakene.

Saken oppdateres!