Viken har ikke den nødvendige legitimitet i befolkningen

SAMMENLIGNER: Olav Skinnes mener prosjekt Viken  er  et svært vaklende byggverk, og sammenligner det med det skjeve tårnet i Pica.

SAMMENLIGNER: Olav Skinnes mener prosjekt Viken er et svært vaklende byggverk, og sammenligner det med det skjeve tårnet i Pica.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarStadig flere får øynene opp for hva Viken kommer til å bli om inndelingen av de nye fylkene blir som regjeringen ønsker og Viken fylke blir en realitet. Etter hvert som dette går opp for folk øker motstanden mot denne tvangssammenslutningen av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

I Fellesnemda som er de tre fylkene sitt forberedende organ til Viken fylke øker også tvilen.
I neste møte den 8. oktober blir det fremmet forslag om at videre politisk arbeid legges på is inntil situasjonen i Stortinget er avklart.
I fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud kommer Senterpartiet til å fremme forslag om at det skal avholdes folkeavstemning slik at folkeviljen kommer fram. Vi håper fylkestingene vedtar dette, det vil gi en avklaring på om dette er et toppstyrt prosjekt fjernt fra folk, eller om det har bred folkelig oppslutning.

Senterpartiet er rimelig sikker på at Viken IKKE har den nødvendige legitimitet i befolkningen men vi vil selvfølgelig respektere resultatet uansett hva det blir.

Senterpartiet vil gjerne overføre oppgaver fra departement og direktorat og fylkesmenn til Fylkeskommunene. Vi mener det er riktig at oppgaver blir løst på et lavest mulig effektivt nivå og mener fylkeskommunene kan gjøre det. Samtidig vil det sette fylkeskommunene i stand til å være en mer aktiv samfunnsutvikler som i større grad enn i dag kan løse viktige oppgaver og yte tjenester på en effektiv og god måte nær folk sammen med kommunene. Det er riktig og viktig for utviklingen av demokratiet vårt.

Akershus, Buskerud og Østfold er alle tre store nok til å kunne påta seg disse nye oppgavene, alle tre fylkene er større enn både Nordland og Møre og Romsdal som får bestå som egne fylker.
Lederen av Oppgaveutvalget har ment at fylkene trenger over 250.000 innbyggere for å håndtere de nye oppgavene, det har alle de tre fylkene som blir tvangssammenslått.

Det eneste vi oppnår med Viken er en storstilt sentralisering av arbeidsplasser, innflytelse og makt.
Innenfor en sirkel på 35 km. fra Sandvika som er påtenkt som Vikens fylkeshovedstad bor det over en million mennesker.
Det er fra denne delen av det nye fylket de fleste ansatte over tid kommer til å bli rekruttert fra. Det er også sannsynlig at hovedtyngden av de nye folkevalgte vil komme fra dette folketette området.

Dette vil bli et demokratisk problem som kan utfordre legitimiteten til de nye folkevalgte i Viken fylke om den blir en realitet.

Senterpartiet mener Viken er en fullstendig meningsløs konstruksjon som aldri må få se dagens lys.
Derfor støtter vi også forslaget om å innstille arbeidet i Fellesnemda i Viken og vi fremmer forslag om folkeavstemning.

Det burde alle partier juble for, det er tross alt innbyggerne vi er til for, og i en så viktig sak må vi lytte til innbyggerne.

Artikkeltags