Om formannskapets vedtak: Klipping av leikeplasser i Nedre Eiker – er det mulig?

Turid Solberg Thomassen.

Turid Solberg Thomassen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF hadde som tidligere år også forslag på budsjettet for 2019 om at våre leikeplasser og parker, slik som Vikhagan, Wildenveys plass, 1000- årsstedet i Krokstadelva, torget i Mjøndalen og grass/planting rundt våre offentlige bygg, slik som f.eks. Samfunnshuset, Familiehuset og våre skoler og barnehager, skulle bli vedlikeholdt. Dette koster vanligvis ca. en halv million i året.

KrF har hele tiden ment at vi må ta oss rå til slikt vedlikehold av hensyn til innbyggernes trivsel. Vi synes innbyggerne i Nedre Eiker fortjener at det ikke ser ut som vi er « raka fant» når vi ikke er det. Det er snakk om små, men viktige prioriteringer.

Senterpartiet har hele tiden støttet forlaget vårt. Vi har som oftest fremmet vedtak om dette i samarbeid. Arbeiderpartiet har lovet å støtte forslaget bare økonomien ble bedre, men det har de på ingen måte fulgt opp. Nedre Eiker har hatt gode overskudd de siste 3 årene, tilnærmet 120 millioner. Av dette er ca. 20 mill. avsatt til begynnende bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva. Det er alle partier enige om at er påkrevet. Det er da fremdeles ca. 100 millioner på bok som skal forvaltes.

Ved 1. tertial varslet derfor KrF alle partiene i god tid om at vi på ny ville reise forslag om å avsette inntil en million til park og grønt nå som resultatet for 2018 viste ca. 45 millioner i overskudd. Muligheten for å kunne gjøre dette var 19. juni i kommunestyrets møte. I tillegg varslet KrF på nytt forslag om å fullføre fontene i Vikhagan leikepark der det allerede er fullført opplegg i bakken som har kostet svært mye. Hele parken koster ca. 10 millioner og er bevilget i forbindelse med stedsutviklingsmidler.

Bakgrunnen for å høyne beløpet til vedlikehold av park og grønt i år er at det nå vil koste mer å få områdene i den stand de var før vedlikeholdet stanset opp. Dette sjekket KrF med fungerende kommunalsjef for tekniske tjenester, Erik Mathiassen.

Det som så skjedde 19. juni var at Ap hadde bedt om en sak til formannskapets møte samme dag, i forkant av Kommunestyre. Man kan jo undre seg om det var for å komme KrF i forkjøpet, nå som det snart er valg, og « kuppe saken»? Ville det ikke vært bedre å ha litt konstruktiv dialog og samarbeid om dette til innbyggernes beste? Saken sto ikke på sakskartet til formannskapet, men ble tatt over bordet på bakgrunn av et notat som bare formannskapet kjente til. I dette møtet ble det så vedtatt med et lite flertall at noen utvalgte leikeplasser skulle vedlikeholdes. Det er jo tross alt valgår i år, som en av de tilstedeværende uttalte. Ja, ja, valgflesk må jo også koste litt.

KrF fikk i etterkant tilsendt notatet om leikeplasser av Aps gruppeleder. KrF og Sp sitter, som kanskje kjent, i denne perioden ikke i Formannskapet, men burde jo også av demokratihensyn fått oversendt notatet fra administrasjonen i forkant slik at vi kunne vært informert på normalt vis.

Det vi heller ikke fikk med oss var at ordfører i dette møtet reiste forslag om at de leikeplassene som de siste årene var blitt vedlikeholdt av velforeninger og private ikke lenger skulle bli vedlikeholdt av kommunen. Forslaget fra ordfører ble vedtatt. Da sperret vi øynene opp. Er det mulig?

KrF finner dette temmelig provoserende. Vi mener det er urimelig at private som har tatt på seg kommunale oppgaver for at leikeplassene våre skulle kunne være i bruk gjennom de siste somrene, skal straffes for å ha vært flinke. De har gjort det på dugnad, og skulle vel snarere belønnes enn straffes for sin gode gjerninger. Vi mener det nå må være nok begredelig framstilling fra Ap og H i Nedre Eiker av hvor dårlig økonomisk stelt det er med oss nedre eikværinger. Det er virkelig å føre innbyggerne bak lyset.

I forbindelse med 1. tertialrapport samme dag i Kommunestyre var rådmannens forslag å bevilge ekstra 6,2 mill. av overskuddet vårt til etablering av ny kommune fordi de 65 millionene statlige midlene ikke vil bli nok. Det er bl.a. bruk for 2,4 mill. til to ekstra kommunaldirektører. Bruken av disse 6, 2 millionene stilte ingen, verken fra Ap eller H spørsmål ved om å bevilge. Trengs det ekstra sammenslåingsmidler, så trengs det.

Med bakgrunn i dette virker det for noen av oss noe patetisk å ikke kunne bevilge, i denne sammenheng, småpenger til park og grønt, og enda til ikke ville slå grasset på de leikeplassene som innbyggerne har ivaretatt på en forbilledlig måte for kommunen.

KrF foreslår at ordfører umiddelbart opphever, etter vårt skjønn et nokså tåpelig vedtak, lar kommunen klippe også disse, og så heller spanderer en skikkelig grillfest på folket som har gjort jobben for kommunen i 3 år. Det er tross alt valg om noen uker....

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken