Framtidas skole i Øvre Eiker

NR. 1: Adrian Tollefsen er Øvre Eiker Høyres ordførerkandidat.

NR. 1: Adrian Tollefsen er Øvre Eiker Høyres ordførerkandidat. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Øvre Eiker har muligheten til å utvikle skolene sine til å bli blant landets beste. De siste årene har vi hatt en jevn stigning i grunnskolepengene, med noen fall innimellom.

Trenden er likevel klar, måten vi driver skolen på i Øvre Eiker virker. Øvre Eiker er blant de kommunene i landet som vokser, og i Buskerud er vi en av dem som vokser mest. Vekst er positivt og vekst er krevende.

Eleven i sentrum

For Høyre er eleven det aller, aller viktigste, og det er derfor det er barnas behov som styrer vår politikk. En god skole handler om innhold og omgivelser. I takt med at innholdet i skolen forbedres år for år, er det også et behov for å utvikle skolebyggene. Spesielt Hokksund og Vestfossen barneskoler er skoler som relativt rask skal rustes opp for å møte befolkningsveksten.

I onsdagens formannskapsmøte stod Hokksund Barneskole på dagsorden, og det er behov for midlertidige løsninger frem til utbyggingsplan er klar i mars 2020.

For å dimensjonere framtidas skole har kommunestyret satt ned et oppgaveutvalg med 10 innbyggere og 5 politikere. Mandatet er å komme med anbefalinger om hvordan vi skal prioritere fremtidens skole. Å opprette et slikt utvalg forplikter. En av dem er at vi må ha tålmodighet til å vente på deres innstilling før vi fatter beslutninger med konsekvenser mange år frem i tid. En annen er at vi skal ta anbefalingene deres på største alvor.

Leie eller eie?

Ved siden av Hokksund barneskole ligger Falkbanen. Kommunen har i flere år leid lokaler her. Idretten ønsker å bidra til å avhjelpe situasjonen ved å leie ut mer og dette et alternativ det ville være uklokt ikke å vurdere. Det er fordi alternativet til dette er å kjøpe eller leie modulbygg. Vi ønsker ikke å kjøpe modulbygg med en levetid på 10 år fordi vi er urolige for at dette blir en hvilepute for fremtidige kommunestyrer, slik at utbyggingen kommer senere enn nødvendig.

Ved å kjøpe modulbygg vil man etter 4, 5, 6 eller 7 år eie et modulbygg som ikke lenger tilfredsstiller den standard vi kan forvente. Derfor er Høyres standpunkt at en avgrenset leie av modulbygg kan være løsningen om en ikke finner en løsning med idretten.

Samarbeid med idretten

Det er en forutsetning for Høyre at løsningen med idretten blir like god som et modulbygg, som sikrer klassemiljøet for elevene og arbeidsmiljøet for lærerne. Ved å snakke med idretten vil dette raskt kartlegges, og løser det seg ikke, vil Høyre leie modulbygg.

Høyre, KrF og Senterpartiet fremmet derfor et forslag i tråd med dette i formannskapet onsdag.

Forslaget lød slik:

Prinsipielt ønskes et samarbeid med idretten rundt en midlertidig løsning for Hokksund barneskole, subsidiært en avgrenset leie av modulbygg om prosjektet med idretten ikke lar seg realisere.

Rådmannen bes ta kontakt med Hokksund idrettslag for videre planlegging.

Begrunnelse:

Skolen må få tilgang til utvidet og egnet lokale fra høsten 2019 for å møte økningen i elevtallet.

Med dette forslaget mener vi at vi sikrer de ansattes arbeidsvilkår og elevens klasse- og skolemiljø. Er vi riktig så heldige så bidrar vi samtidig til å styrke idrettens driftsgrunnlag, selv om det siste ikke er det avgjørende. Det er en eventuell bonus.

Idretten er og blir en viktig samarbeidspartner for kommunen ikke bare fordi man driver idrett i skolen, men fordi idretten i særdeleshet er basert på frivillighet, og ofte ser andre løsninger. Dette er viktige perspektiver og har relevans for mer enn en gymsal eller flerbrukshall for alle skolene i Øvre Eiker.

Til slutt er det viktig å huske på at verken leie på Falkbanen eller eventuell leie av modulbygg skal vare evig. Oppgaveutvalget, administrasjonen, politikerne og velgerne er alle utålmodige i forhold til å lande en god framtidsretta løsning for skolene våre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken