Kommentar til redaktørens leder 14. desember

Faksimile av leder i Bygdeposten 14. desember.

Faksimile av leder i Bygdeposten 14. desember.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger (Bygdeposten) Allerede i første linje er det en åpenbar og alvorlig feil i redaktør Bråthens leder i Bp den 14.12.

Det har aldri vært 24 beboere i Furulund bofellesskap, men 16 som det er bygget for. Åtte beboere i hver av de to etasjene.

Redaktøren har dermed gjort seg skyldig i å servere Bps lesere «fake news» som det så fint heter nå for tiden. Kan vi stole på han i andre sammenhenger? Gjør han de journalistiske undersøkelser en redaktør er forpliktet til? Tallet 24 beboere er stadig tilbakevendende gjennom hele hans leder.

Redaktøren tviler på om beboerne i Furulund er i den tilstand at pleie i sykehjem er påkrevet. Han antyder intet om han har undersøkt om så er tilfelle. Saken er alt for alvorlig til å underkaste det mer eller mindre kvalifisert synsing, slik redaktørens skriveri bærer preg av.

Det går klart fram av lederen at han fullt og helt baserer den på Vidar Løvfs leserinnlegg som han behandler på en svært så subjektiv måte. En slik sak hadde jeg nok forventet hadde blitt underkastet en objektiv behandling. Noe erfarne journalister også har gitt meg medhold i.

Denne form for journalistikk kan dessverre svekke tilliten til Bygdeposten.

Til slutt kan jeg opplyse at nåværende nye Modumheimen er første byggetrinn.

Artikkeltags