Veien videre for Øvre Eiker Energi

TOM KASSE: Administrerende direktør Lars Andresen (bildet) og styreleder Arne K. Stokke forteller i dette innlegget at likviditeten i Øvre Eiker Energi har vært svært krevende i flere år.

TOM KASSE: Administrerende direktør Lars Andresen (bildet) og styreleder Arne K. Stokke forteller i dette innlegget at likviditeten i Øvre Eiker Energi har vært svært krevende i flere år. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KommentarDet pågår en viktig debatt i Øvre Eiker, både i det politiske miljø, i avisspaltene og i lokalsamfunnet ellers om framtida for energiselskapet.

I Øvre Eiker Energi er vi glad for det engasjementet både eiere og lokalbefolkning viser for oss. I et innlegg i Eikerbladet 6. mars tar Gunnar Søgård opp noen tema som vi gjerne vil gi noen kommentarer til.

Når vi diskuterer et så viktig spørsmål som om energiselskapet skal selges – helt eller delvis, så er det viktig å bidra med fakta om selskapets situasjon, og det markedet vi er en del av.

Den økonomiske situasjonen i Øvre Eiker Energi

Gunnar Søgard skriver i sitt innlegg at «Øvre Eiker Energi har god likviditet og soliditet. Driftsresultatet kan bli bedre. Det kan også ØEE jobbe uavhengig med.»

Det er dessverre ikke en helt riktig beskrivelse av situasjonen. Selskapet har de siste årene hatt utfordringer på likviditetssiden. Vi trekker nå på kortsiktige likviditetsreserver.

Mens vi historisk har levert et utbytte til eier på cirka fem millioner kroner årlig, har det vært svært begrenset utbytte de siste par årene. Dette skyldes dårlig likviditet. En vesentlig bedring av denne situasjonen er vanskelig å se for seg med videreføring av samme driftsform som i dag.

Øvre Eiker Energi har solid balanse og verdier. Vi har gjennomført normale investeringer i nett og store investeringer i fiber hvor inntektene kommer inn over lang tid. Men blant annet lave strømpriser, innføring av AMS og store kostnader ved rehabilitering av kraftverk har satt økonomien under press. Det finnes i praksis ingen alternativer til å drifte annerledes for å styrke økonomien.

Vi står foran store utfordringer i vårt marked hvor myndighetene stiller krav om større og mer robuste nettselskaper som kan gi kundene lavere nettleie. Det vil ikke være mulig for Øvre Eiker Energi å investere i infrastruktur, kompetanse, ny teknologi og innovasjon, og samtidig sikre kommunen inntekter i form av utbytte. Dette er fakta som eier må forholde seg til når veien videre for Øvre Eiker Energi skal avgjøres.

Hvorfor er salg svaret?

Salgsprosessen er initiert av eier, Øvre Eiker kommune, og styret i Øvre Eiker Energi er gitt et tydelig mandat av eier. En del av oppdraget var å framforhandle en intensjonsavtale. Det er særlig tre forhold som ligger til grunn for styrets anbefaling av avtalen med Ringeriks-Kraft:

  • Utviklingen i bransjen, med krav til investeringer i infrastruktur, ny teknologi og innovasjon
  • Budets størrelse, hvor styret vurderer at prisen er god og vil sikre kommunen et økonomisk handlingsrom og mulighet til å investere i framtida Intensjonsavtalen med sikring av dagens arbeidsplasser, ny virksomhet i kommunen, styrket beredskap og at lokasjon i Øvre Eiker opprettholdes

Intensjonsavtalen med Ringeriks-Kraft åpner for både salg av hele selskapet eller ulike alternativer for delsalg, hvor kommunen fortsatt kan ha eierskap til de lokale kraftressursene og annen virksomhet. Ved et salg eller delsalg vil kommunen få et kontant oppgjør for det de selger. Samtidig vil kommunen få utbetalt et årlig utbytte fra Ringeriks-Kraft, dersom kommunen velger å gå inn som eier. Ringeriks-Kraft har over tid utbetalt et stabilt utbytte til sine eiere. Ringeriks-Kraft vil også investere i nettet i Øvre Eiker.

Politikerne avgjør

Styret i Øvre Eiker Energi gjorde 14. mars et enstemmig vedtak om å anbefale salg til Ringeriks-Kraft. Et salg til Ringeriks-Kraft vil gi den beste løsningen for ansatte, som er garantert å beholde jobben sin – men også for kommunens økonomi og for den lokale beredskapen. Styret vurderer det ikke som et reelt alternativ å stå alene framover.

Vi vil ikke legge skjul på at det er krevende for selskapet å være i den fasen vi nå er, hvor vi ikke vet hvilken løsning som blir valgt. Et nei til salg nå ville gi stor usikkerhet for de ansatte. Men vi har samtidig stor respekt for at diskusjonen om «arvesølvets» framtid, er krevende for politikerne. Det er eier som skal ta beslutningen om kommunen ønsker å selge selskapet. Spørsmålet om salg er dermed en politisk beslutning som kommunestyret skal ta. Som selskap ser vi fram til en avklaring om veien videre.

Artikkeltags