Vil ha varig veiløsning

Vil ikke ha provisorier: – Om det nå ikke planlegges for varige veiløsninger for E 134 og rv. 35, får vi heller bruke dagens veier inntil en varig løsning kan realiseres. Om ikke risikerer vi at eikerbygdene arealmessig voldtas i all overskuelig framtid, sier Sp-topp Knut Kvale.

Vil ikke ha provisorier: – Om det nå ikke planlegges for varige veiløsninger for E 134 og rv. 35, får vi heller bruke dagens veier inntil en varig løsning kan realiseres. Om ikke risikerer vi at eikerbygdene arealmessig voldtas i all overskuelig framtid, sier Sp-topp Knut Kvale.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Knut Kvale (Sp) er svært bekymret over at vegvesenet skisserer en midlertidig løsning for sammenkobling av E 134 og ny rv. 35 ved Langebru.

DEL

Sp-topp frykter veiprovisorier vil voldta eikerbygdene- Når en først skal oppgradere og bygge nye veier må det som gjøres være en varig løsning. Ellers risikerer vi at store arealer i eikerbygdene raseres av veibygging i all overskuelig framtid, sier Kvale bestemt.

Annen trasé på sikt

Gruppelederen i Sp reagerer kraftig etter å ha lest sakspapirene Statens vegvesen la fram i oppstartsmøtet om ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot.

Her kommer det fram at vegvesenet anser at krysset mellom rv. 35 og E 134 som en midlertidig løsning, da E 134 på lang sikt sannsynligvis vil få en annen trasé.

Bedre å vente

– Om det som nå planlegges kun blir en midlertidig løsning, er det bedre at vi bruker dagens veiløsninger fram til en permanent løsning kan realiseres, sier Kvale.

Han forteller at dagens veiløsning er grei nok for innbyggerne i eikerbygdene, men at det er gjennomgangstrafikken som gjør at det må gjøres noe med infrastrukturen på veiene.

Ønsker engasjement

De planlagte veiutbyggingene vil trolig føre til et av de største arealmessige innhoggene i bygda vår noensinne og dette må det gjøres riktig og varig, sier Kvale.

Sp-lederen maner derfor til at innbyggerne og politikerne engasjerer seg, slik at det ikke gjennomføres en rekke provisorier som vil føre til store og arealkrevende utbygginger igjen om 20–30 år.

Få veiene ut av sentrum

Kvale er klar på at de planlagte veiløsningen må trekkes ut av sentrale områder i bygda.

– Jeg mener en ny firefelts vei til Åmot må planlegges bygd vest for jordene og boarealene på vestsiden av elva. Slik at vi ikke får en løsning som på Hadeland, hvor rv. 4 går tvers igjennom Gran sentrum.

Han veiviser til den vellykkete løsningen man fikk til mellom Hokksund og Kongsberg.

– Man la E 134 utenom sentrale områder og sparte i stor grad dyrket mark. Samtidig har dette også ført til utvikling utenfor de vanlige utviklingsområdene. Dette ved at det nå er etablert et stort næringsområde langs veien på Dunserud, sier Kvale.

Han tror en slik utvikling også vil kunne skje nord i bygda, dersom ny motorvei til Åmot legges i åsen på vestsiden av Drammenselva.

Artikkeltags