(Drammens Tidende)

DRAMMEN/EIKER: I februar i fjor regnet man med at den svartelistede arten pukkellaksen ville komme i hopetall opp lakseelvene i Finnmark denne sommeren. En million, for å være omtrentlig, ifølge NRK.

Om få måneder er den igjen ventet sin ankomst i store mengder, men foreløpig finnes det ikke en løsning for å stoppe den, kunne NRK melde i midten av januar.

Heller ikke i Drammenselva har man mulighet til å stanse den uønskede arten.

– Kan frykte at det kommer mange

Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nordnorske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag fanges pukkellaks i hele Norge, helt fra grensen til Russland i nordøst til svenskegrensa i sørøst, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fangstene av pukkellaks i Norge har økt kraftig de senere årene. Det skaper problemer for villaksen som høsten 2021 ble ført inn på artsdatabankens rødliste som nær truet.

Pukkellaksen har i dag spredt seg til både Danmark, Tyskland, Island USA, Canada og Storbritannia.

I Lierelva ble den første pukkellaksen oppdaget i 2017. I Sande ble den for første gang observert i 2021.

I Drammenselva har den derimot blitt oppdaget langt tidligere. Man skal tilbake til 1962 da det for første gang ble fanget pukkellaks i elva.

Senere har den blitt oppdaget en sjelden gang, så som i i 2013. Senere år har blitt oppdaget stadig flere.

I 2021 ble det tatt om lag 50 pukkellaks i Drammenselva, hvor Joaquin Santana fra Hokksund Tok 17 pukkellaks på en dag: – Ikke noe hyggelig, mens over halvparten av disse ble tatt på én dag.

Villaksen ble det i Drammenselva tatt i overkant av 1.400 av det samme året.

– Dersom veksten av pukkellaks fortsetter i den kurven den har gjort, kan vi frykte at det kan komme mange i år. Erfaringen fra Finnmark er at det har økt på ganske fort, sier lokal koordinator for bevaring av laksefisk i Drammensregionen, Morten Eken til Drammens Tidende.

– Vi er spent på hva som kommer i år. Har den formert seg og klart seg bra i sjøen, må vi forvente innsig, tilføyer han.

Tok 17 pukkellaks på en dag: – Ikke noe hyggelig

Råtner og dør

Den observante leser har kanskje bitt seg merke i at problemstillingen gjør seg særlig gjeldende annethvert år. Årsaken er at pukkellaksen lever i sykluser på to år.

Etter klekking om våren vandrer yngelen relativt raskt ut i havet. Der tilbringer pukkellaksen det neste året, og i løpet av sin andre sommer tar den seg opp i elvene for å gyte.

Etter det dør både hann- og hunnfisken ved at de nær sagt råtner opp.

Pukkellaks er en art med høy risiko, ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Noen få pukkellaks i ei elv er neppe noe stort problem, men hvis det kommer opp tusener, som vi nå ser i noen elver, så er det stor fare for negative effekter på lokal laks, sjøørret og sjørøye, ifølge NINA.

Pukkellaks i store stimer kan også fortrenge lokal laks, og endre og forstyrre laksens atferd i ukene og månedene de skal stå i ro i elva fram mot gyting.

Det kan igjen skape problemer for fisket, som i størst grad foregår i området ved Nedre Eiker kirke i Krokstadelva og opp til Hellefossen i Hokksund.

Ikke noe strategi for å stanse den

Det har til nå vært lite forskning på effektene av pukkellaks i Norge, så man har lite spesifikk kunnskap om den.

– Det er litt «upløyd mark». Den kommer tidlig, gyter tidlig og går til grunne. I hvilken grad den er en konkurrent til laks i elva har vi ikke full forståelse for enda, da vi ikke har hatt den så lenge, sier Morten Eken.

Hvor mange pukkellaks det er å forvente opp Drammenselva i sommer, har de ingen formening om. Det de vet er at den ikke kommer lenger enn til laksetrappa i Hellefossen. Der stanses nemlig all fisk for å forhindre lakseparasitten Gyrodactylus salaris sprer seg.

Eken forteller at det ikke er vedtatt noe strategi for å stanse pukkellaksen på vei opp i Drammenselva:

– Vi klarer ikke å stoppe den. Det er håpløst. Jeg vet ikke om vi skal si vi forventer eller frykter, men vi må regne med innsig av pukkellaks i 2023.

– Så det blir å gjøre som politikerne sier: Følge situasjonen nøye, tilføyer han.

NB. Drammens Tidende har skrevet at første pukkellaks ble oppdaget i 2013. Dette stemmer ikke. Ved nærmere undersøkelser dateres første funn til 1962.