Leder av Senterpartiet i Øvre Eiker, Kim Mogen Myhre, hadde 08. februar et innlegg i Eikerbladet som inneholder flere konkrete feil. Dette bør få konsekvenser fram mot beslutning for området.

Når en sak sendes ut på høring er det viktig at all relevant informasjon kommer fram til de som kan og vil sette seg inn i reelle problemstillinger – ikke en påsminket versjon av kjente fakta.

Myhre påstår at kommunen har fått en rapport fra Miljødirektoratet nå som «sier det samme som den forrige at dette er uproblematisk». Man må stille seg spørsmål om Myhre har lest tidligere rapport fra NIVA 94/95 (1997) og Roar Hovlands rapport av 2003? Videre har Miljødirektoratet ikke laget noen ny rapport på oppfordring fra kommunen, men sendt et brev som konkluderer noe helt annet enn det Myhre påstår. Nemlig at det ikke vil øke tilsig hvis man lar områdene med slagghauger ligge i bero (altså, ikke røres). Dette presiseres sågar i brevet fra MD at det er viktig at gruveområdet ikke blir berørt.

Hvilke tilsig er det man snakker om i rapporten fra NIVA og Hovland? Jo, det renner i gjennomsnitt cirka 200.000 liter meget surt, svovelholdig vann med høye konsentrasjoner av giftige tungmetaller ut i området fra Bergsgruva hvert døgn. Hvilke mengder er det snakk om? Jo, 580 kilo kobber, 2.930 kilo sink og 48.900 kilo sulfat (svovelforbindelse) med variasjoner i konsentrasjoner fra ulike områder (jern ikke medregnet). Avrenningen ble betraktet som et stort miljøproblem. Flere av testområdene kom i Tilstandsklasse V (meget dårlig), og noe steder over 6.000 ug/l (meget dårlig). PH-verdien ble i 2003 målt helt ned i 2,21 i bekk mot Gorud og pH- verdi på 2,30 i bekken mot Kloppmyr.

Jeg var selv på befaring i området med kommunens representanter, ingeniør fra Göteborg og Roar Hovland 28. august 2003 for å se på alternativer til å redusere tilsig til omliggende områder innenfor et forsvarlig økonomisk aspekt. Det som imidlertid ble gitt som råd til kommunen var at man måtte la området med slagghauger ligge urørt og lede avrenning på sikker måte mot rensestasjon for å ta opp tungmetallene og sulfatet. Det forunderlige da er jo at Miljødirektoratet i sitt brev til kommunen den 31. oktober 2020 direkte sier at så lenge veltene og gruveområdet blir liggende urørt, og at bebyggelse ikke gjøres innen en avstand av 100 meter eller mer av området ikke vil endre forurensingssituasjonen, mens kommunens B4 og B5 – plan nettopp er innenfor denne sonen. I tillegg til dette har man bygget en naturbarnehage midt oppi slagget.

Jeg dro til Ormåsen i november 2020 og ble mildt sagt sjokkert over hva jeg så.

Jeg kjente meg faktisk nesten ikke igjen fra 2003 – hadde jeg ikke hatt kartene fra den gang ville jeg hatt problemer. Helt klart må noen ha tatt beslutninger som ikke har vært i tråd med tidligere anbefalinger og nåværende brev fra Miljødirektoratet. Jeg aner ikke hva Kommunestyret i Øvre Eiker er blitt presentert av informasjon i møte 091220 (dokumentet er fjernet eller slettet jmf. liste for dokumenter til kommunestyret) – men muligens bør noen som var på møtet se etter.

LES OGSÅ:

Les også

– Sammen skal vi komme fram til den beste løsningen for stedet i det grønne

Les også

– Vi ser at dette vil påvirke barns oppvekstmiljø negativt