[Indre]: Kjøreturen tirsdag kveld var tilsynelatende med høy risiko.

Med tilhengeren proppet full av høyballer, passerte ekvipasjen Fosser like før klokken 22.

Bildet Indre har fått tilgang til, viser en stabel med høyballer som var sikret med plater på sidene og med stropper både over og rundt lasten.

– Tilhengeren var ustødig og lasten så ut til å kunne vippe når som helst, forteller en bilist lokalavisen har vært i kontakt med.

Politikontakt ved Aurskog-Høland lensmannskontor, Svein Engen, har sett bildet.

Han mener sjåføren burde ha tatt reglene for lastsikring mer høytidelig.

– Utfordringen med så høye lass er det høye toppunktet, noe som kan føre til at lasten kan velte i svinger. Det har vi sett flere eksempler på og det kan få store konsekvenser også for andre trafikanter. Det stilles store krav til sikring av last, det er også viktig å tenke på at dette skal tåle en bråstopp, påpeker han.

Dersom vedkommende hadde blitt stanset av politiet, ville både vekten på lasten og sikringen av lasten blitt nøye vurdert.

– Jeg anbefaler ingen å laste slik, konkluderer Engen.