Tirsdag klokken 18 inviterer Drammen kommune innbyggerne til informasjonsmøte i Adventkirken. Her skal kommunen informere om prosjektet og konsekvenser anleggsarbeidet vil få for dem som bor og ferdes i området.

På sine nettsider informerer Drammen kommune at det skal fylles på ca. 25.000 kubikkmeter med stein i Vrangbekk. Det tilsvarer cirka 2500 lastebillass. Dette vil føre til mye trafikk på smale veier, og arbeidene vil foregå på hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00.

Onsdag etter folkemøtet, 22. mars er prosjektlederne Erik Udnæs fra Drammen kommune og Tore Leirvik fra NVE, være til stede på knutepunktet i Mjøndalen. Mellom klokken 09.00 og 19.00 kan mjøndølingene komme innom for å få svar på spørsmål som gjelder deres eiendom.

Jobben er en del av det store flomsikringsprosjektet som har holt på i Mjøndalen en stund. Det har vært flere eksempler på flom i Mjøndalen, og i 2016 begynte NVE sikringsarbeidet.