Fra januar vil 1.764 personer få «ny» arbeidsgiver; 1.366 i Nedre Eiker kommune og 398 i Svelvik.
Fra januarlønninga vil det stå Drammen kommune på lønnsslippen, slik det gjør for 4.006 andre som i dag jobber i Drammen kommune.
Denne uka kom en «Mulighetsstudie for lokalisering av tjenester og enheter, Nye Drammen» som skal ut på høring. Den berører svært mange av de ansatte. Høringsfristen er 28. oktober.

Bakteppet innebærer at alle som jobber i de tre kommunene i dag skal gjøre det også etter nyttår. Lokalitetene skal utnyttes maksimalt, og de ulike fagmiljøene skal samles. Det betyr at ansatte som ikke har en stedbunden arbeidsplass, som for eksempel skole eller barnehage, må belage seg på å få lengre vei til jobb.
Oppsigelser av overflødige arealer/lokaler kommunen leier i dag vil også påvirke jobben til mange.

De som jobber i byggesak i Nedre Eiker i dag kan juble om forslaget blir vedtatt. Byggesak blir nemlig lagt til Nedre Eiker. Regnskap-, lønn- og personal-folket havner ifølge forslaget i Svelvik.
Bor du i Mjøndalen og har gått/syklet til jobb, men må pendle til Svelvik, får du en kjørevei på nesten sju mil om dagen.

Noe av bakgrunnen for å slå sammen kommunene er å få mer ut av hver krone. Hadde en slik «fusjon» skjedd i det private næringslivet ville ikke antall ansatte vært det samme. Én ansatt koster rundt regnet en liten million kroner per år, og personalutgiftene er den størst posten i mange foretak. Det burde være noe å gå på? Jeg ønsker selvfølgelig ikke at «Lise og Per» i Nedre Eiker skal miste jobben, men ingen har jobbgaranti i alle andre virksomheter der drifta skal effektiviseres og optimaliseres.

Et lite apropos: I Nedre Eiker kommune utgjorde lønn og sosiale kostnader cirka 1,1 milliard kroner, eller 60–70 prosent av alle kostnader i fjor. Ti prosent av det er fryktelig mye penger – som kanskje kunne vært spart?

Ingen har jobbgaranti i andre virksomheter.