Gå til sidens hovedinnhold

I dag legger regjeringen fram sin plan for gjenåpningen av det norske samfunnet.

36 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for 27 av dem som nå har fått påvist smitte. Smitteveien er ukjent for åtte personer, mens den er uavklart for den siste.

- Vi legger ikke så stor vekt på rapporterte tall fra enkeltdager, men var forberedt på at vi kunne se et høyere tall i dag enn de foregående dagene. 36 tilfeller er en god del høyere enn i går, men vi ser heldigvis ikke den samme kraftige veksten som vi så i antall smittetilfeller rett etter vinterferien. Vi håper selvfølgelig at de nærmeste dagene heller ikke vil vise noen kraftig økning i antall smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av den første hverdagen etter vinterferien ble det påvist 43 nye smittetilfeller. Den første hverdagen etter påskeferien er det altså påvist 36 tilfeller. Så forskjellen i antall smittetilfeller rett etter feriene er altså ikke spesielt stor. Det er imidlertid en vesentlig forskjell, og det er smittetrykket i samfunnet i forkant av økningen i rapporterte koronatilfeller. Fram til uka etter vinterferien ble det med et par unntak rapportert om bare et fåtall nye smittetilfeller pr. dag i rundt halvannen måned. Nå har vi en måned bak oss med enormt mange smittetilfeller.

- Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere noe om hvordan årets påskeferie har påvirket smittespredningen. Men det er tross alt positivt at smitteøkningen sammenlignet med den foregående uken ikke er større. De foregående sju dagene rapporterte vi i gjennomsnitt 25 nye smittetilfeller pr. dag, og de sju dagene før det igjen ble i gjennomsnitt rapportert 40 nye tilfeller om dagen. Vi regner fortsatt med at det vil gå noen dager før vi kan si noe om smittetrenden etter påskeferien, sier kommuneoverlegen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 461 nye smittetilfeller. Dette er fire flere enn det som ble rapportert for de foregående to ukene i går. Smittetrykket i Drammen kommune ligger veldig høyt, og det vil kreve en stor innsats for å redusere dette.

I dag legger regjeringen fram sin plan for gjenåpningen av det norske samfunnet. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har nylig sagt at Norge som helhet må ned under 200 smittetilfeller om dagen før gjenåpning er aktuelt. Dersom regjeringen stiller seg bak helsemyndighetenes vurderinger for å gjenåpne samfunnet, tilsvarer det at smittetrykket i Drammen kommune anslagsvis må ligge stabilt godt under ti.

- Vi var der i en lang periode fra slutten av januar og fram til begynnelsen av mars. Men med de smittetallene vi har og den virusvarianten som dominerer nå, er det dessverre ganske langt fram til et stabilt smittetall som ligger såpass lavt. Men vi må tilbake til så lave smittetall dersom vi skal kunne nærme oss en normal hverdag igjen. Så vi har alle en veldig stor innsats foran oss, sier kommuneoverlegen.

Det er tidligere besluttet at både barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune skal ha rødt smittevernnivå fram til og med fredag 9. april. Det er nå besluttet å videreføre rødt smittevernnivå i ytterligere én uke, altså fram til og med fredag 16. april.

- Vi viderefører rødt smittevernnivå fordi det fortsatt er nokså mange smittetilfeller blant barn og unge. Det har nå kommet en ny smittevernveileder for skolene med noen krav til forsterkede smitteverntiltak. Det er tre skoler som er stengt for undervisning på skolen denne uka. Men for de øvrige skolene skal rødt smittevernnivå være tilstrekkelig for å redusere smittefaren mellom både elever og lærere, dersom man følger reglene og anbefalingene, sier John David Johannessen.

Barnehagene har også rødt tiltaksnivå fram til og med 9. april, og det vil senere denne uka bli gjort en vurdering av videre tiltaksnivå for barnehagene.

Kommentarer til denne saken