Hva skjer med boligmarkedet? Eikers eiendomsmeglere svarer

– Korona vil helt sikkert få innvirkning på boligmarkedet, men vi må ikke glemme at det er Korona vi skal stoppe – ikke Norge,