Overskriften inneholder det store, og meget aktuelle, spørsmålet: Hvordan forhindre utenforskap i vår kommune?

« Et felles mål må være: alle med» sier vår ordfører, og fortsetter: «vi må se hele individet fra morgen til kveld, og det er vi i Øvre Eiker gode på. Vår kommune ble jo nominert til fjorårets frivillighetspris!»

Men vi vant jo ikke, for det gjorde Moss kommune, og Oslo kommune ble tildelt «Leve hele livet»-prisen for 2021 for sitt arbeid med å bidra til at friske eldre skal kunne leve et meningsfylt liv.

«Leve hele livet» er en kvalitetsreform med bakgrunn i et omfattende prosjektarbeid med Helsedirektoratet og Senter for et aldersvennlig Norge som oppdragsgivere. Med reformen følger finansieringshjelp til gjennomføring for de kommunene som ønsker å være med. Vår kommune er ikke med, men på spørsmål fra undertegnede fikk jeg til svar «at kommunen styrer etter de samme retningslinjene».

Da tilbudet om statlige midler til å finansiere restaurantbesøk for 65+, og samtidig gi støtte til lokalt næringsliv kom i fjor, tok ikke våre politikere bryet med å søke om midler. Tilbudet til kommunene ble gjentatt på høsten, uten respons fra våre politikere.

På min forespørsel til kommunen fikk jeg vite at våre politikere ikke hadde hatt tid til å søke!

Kommunen er opptatt av frivilliges arbeid og innsats som sparer kommunen for millionbeløp. Frivillige imponerer. De må nå organisere seg for å kunne søke kommunen om støtte til husleie som kommunen krever fra frivillige lag og organisasjoner.

Fremdeles er frivilligheten stor i vår kommune.

Tilbake til begrepet «utenforskap». Øvre Eiker har gjort en stor innsats for barn og unge og mange andre grupper, og skal ha ros for det. Eikerbladet kunne fortelle at lokalene etter Pop Corner i Hokksund blir nå arena for ungdom.

Men én gruppe føler jeg er blitt glemt i kommunens arbeid - og det er vi eldre.

I følge Norges Pensjonistforbund, er det ti prosent av eldre i dag som blir omfattet av helse og omsorgsbudsjettet hos oss, avhengig av hvor mye kommunen «kan flotte seg», i følge en uttalelse fra ordfører Kvale til Eikerbladet i fjor.

90 prosent av eldre i dag er ressurssterke eldre, men mange er alene og ensomme uten nær familie. Isolasjon under koronapandemien har vært tung for de fleste av oss, og for mange har det resultert i dårligere fysisk funksjon, gang-funksjon, balanse og reduksjon av kognitive funksjoner.

Kjære politikere i Øvre Eiker, la oss få et eldresenter til glede og hygge, en sårt tiltrengt møteplass for eldre. Vi kan selv være med å bidra til tilbud som vil engasjere; eksempelvis bridge, språkgrupper, foredrag, musikk, og Norges sjakkforbund tilbyr utstyr, hjelp og finansiering til en sjakkgruppe. Vi trenger et sted å gå til, og kjenne på fellesskap og tilhørighet.

Et eldresenter vil også være et sted for dialog mellom representanter fra kommune, eldreråd og eldre bosatt i Øvre Eiker kommune. Oslo kommune forhandlet med Ruter om Rosabussene som frakter eldre mot vanlig honnørtakst. Kanskje Brakar kunne finne en tilsvarende nisje!

Det bygges og bygges i Hokksund sentrum. Store blokker med trange parkeringskjellere, men hvor har kommunen planlagt en liten grønn lunge sentralt blant blokkene i Hokksund? Jeg ønsker meg en liten grønn park med skravlebenker for nye bekjentskaper og hvile for trette bein. En petanquebane for mosjon, sosialisering og litt spenning i hverdagen ville være kjempebra!

Eldrerådet har hatt den nyeste kommuneplanen til gjennomsyn, og jeg utfordrer Eldrerådet til å komme på banen med informasjon om sitt arbeid. Pensjonistforbundet har sendt ut et hefte til alle landets eldreråd om hvordan de kan bidra til et aldersvennlig Norge.

Kjære politikere i Øvre Eiker kommune, la oss sammen skape et aldersvennlig Hokksund.

Et tomt butikklokale er midt i blinken for «Arena eldre Øvre Eiker» - Eldresenter!