Hvordan kan Høyre forsvare at over 200.000 nordmenn som har vært permittert, eller mistet jobben, etter myndighetenes nedstengning av samfunnet skal ha 0 – null – kroner i inntekt i juli?

Hvorfor mener Høyre dette er riktig? Hvorfor kan vi ikke gi folk de feriepengene de burde få? Regjeringen har innført helt nødvendige smittevernstiltak som har ført til at folk har blitt permitterte eller mistet arbeidsplassen sin. Samtidig sier de at selv om staten stenger ned arbeidsplassen din så skal ikke staten stille opp for deg. Det er grovt urettferdig. Det er en forsinket regning til alle landets permitterte og arbeidsledige som allerede er hardt økonomisk rammet av pandemien.

Hvordan i all verden kan regjeringen forsvare denne uretten? Vi vil gjerne at de svarer på dette, men hver gang vi krever svar bløffer de det vekk og skaper et falsk inntrykk av at dette handler om langtidslediges mulighet – eller manglende mulighet – til å ta ferie. Det er simpelthen ikke riktig. De som fremdeles er arbeidsledige til sommeren har selvfølgelig mulighet til å motta dagpenger. De som er tilbake i jobb, derimot, blir stående uten inntekt.

Arbeiderpartiet vil sikre at ingen av de permitterte eller arbeidsledige blir stående uten inntekt til sommeren.

For en industriarbeider som har vært permittert siden mars, men som kommer tilbake igjen i jobb i løpet av våren, betyr det 0 kroner i inntekt i juli med regjeringens løsning og ca. 26.000 kroner i inntekt med Arbeiderpartiets løsning. For en bartender som har vært permittert under nedstengningen fra mars til mai og igjen fra november, betyr det 0 kroner i inntekt i juli med regjeringens løsning og ca. 8.600 kroner i inntekt med Arbeiderpartiets løsning.

For de nesten 200.000 personene som går helt eller delvis arbeidsledige akkurat nå betyr Arbeiderpartiets løsning at de får feriepenger og slipper forsinket straff i 2022 dersom de får seg jobb før neste sommer.

For de rundt 50.000 langtidsledige betyr Arbeiderpartiets løsning en ekstra inntektssikring til sommeren som kan lette noen av de tyngste bekymringene de bærer på. Med Arbeiderpartiets løsning mottar de uansett ferietillegget og kan selv velge om de vil ta ut ferie eller fortsette å søke jobb mens de mottar dagpenger.

For de mange bedriftene, spesielt innenfor reiselivet, som sliter med lav etterspørsel for tida, betyr Arbeiderpartiets forslag at flere folk vil ha mulighet til å kjøpe tjenester og produkter av dem til sommeren.

Derfor er Arbeiderpartiets forslag bedre enn Høyres forslag. Derfor står Arbeiderpartiet hardt på kravet om å gjeninnføre feriepenger på dagpenger. Vi må rette opp den grove urettferdigheten høyreregjeringen har påført landets permitterte og arbeidsledige.