Høyre lanserer nasjonalt og lokalt løft for hjemmeboende eldre 

Adrian Tollefsen er Høyres ordførerkandidat i Øvre Eiker.

Adrian Tollefsen er Høyres ordførerkandidat i Øvre Eiker.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

De fleste 80- og 90 åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I dag den lanserer Høyre nasjonalt og lokalt et løft for eldre som bor hjemme, med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og mot ensomhet.

Dette følger vi opp lokalt i Øvre Eiker og er allerede godt i gang.

Målet er å gi innbyggerne muligheten til å leve et mest mulig selvstendig liv, også hvis du blir rammet av alvorlig sykdom og funksjonssvikt.

Dette er Høyres løsninger:

1. Trygg og enkel transport

Det skal være enkelt å komme seg til og fra aktiviteter for eldre i Øvre Eiker. Mange kommuner organiserer ulike transportløsninger på en måte som passer lokalt.

I samarbeid med frivilligheten har allerede Øvre Eiker på plass en tjeneste hvor frivillige tar seg av en del av transportoppdragene. 

Øvre Eiker Høyre ønsker å styrke denne ytterligere ved å bistå frivillig sektor med organisering og administrativ støtte.

2. Hjelp til småoppdrag

Mange hjemmeboende eldre synes det er ubehagelig når for eksempel hagen ikke blir tatt godt nok vare på. Samtidig finnes det friske eldre og unge som ønsker å stille opp frivillige i Øvre Eiker. 

Dette ønsker vi å videreutvikle i Øvre Eiker spesielt ved å slippe til skoleungdommer, og vil våren 2020 be om en utredning på hvordan denne ordningen kan styrkes for å avlaste frivilligheten.

3. Velferdsteknologi er frihetsteknologi

Høyre har etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram og Øvre Eiker skal ta i bruk enda flere av disse løsningene hos oss, for dem som ønsker. I Øvre Eiker har vi allerede tatt i bruk trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digitalt avstandsoppfølging, men det finnes flere ulike teknologier.

Disse teknologiene ønsker vi å prøve ut i 2020 i samarbeid med brukere som kunne tenke seg nettopp det.

4. Tiltak for trivsel, mot ensomhet

Mange eldre er ensomme, også i Øvre Eiker. Kommunen etablerte i 2019 et trivselssenter på Eikertun som gir et tilbud til både beboere på Eikertun og hjemmeboende.

Øvre Eiker Høyre vil i tillegg legge til rette for at frivillige og private aktører i enda større grad enn i dag kan samarbeide om å lage sosiale tilbud enten i hjemmet eller ved institusjonene våre, blant annet gjennom å etablere et program for spisevenner.

5. Aktivitetstilbud

Øvre Eiker Høyre vil se på muligheten for at eldre skal få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg på dagtid minst en dag i uken. Dette kan kombineres med øvrig kulturtilbud som kulturskole og idrett, og også et tilbud om mat og felles måltider. 

Dette ønsker vi å utrede i samarbeid med frivillig sektor. 

6. Støtte de frivillige

Vi må jobbe mer sammen med de frivillige kreftene i kommunen. I Øvre Eiker gjøres så mye godt arbeid av de frivillige, men de trenger avlastning på blant annet organisering. 

Derfor vil Høyre at kommunen sammen med frivilligheten lager en overordnet frivillighetsplan for samarbeidet med dem som stiller opp. Dermed kan frivillige ta ansvar for faste, felles aktiviteter gjennom uken, og tilbud rettet mot den enkelte, fremfor administrasjon og kontorarbeid.

Øvre Eiker Høyre går til valg på en videreutvikling av omsorgstjenestene. Dette er nødvendig for å møte fremtiden. Det oppnår vi med god kvalitet på tjenestene, trivsel hos brukerne, hele stillinger, lavt sykefravær og ansatte som trives. 

Videre er det en forutsetning at de frivillige tas på alvor og understøttes i sitt arbeid. Vi skal gjøre vår del av arbeidet og vi skal gjøre det enklere for brukerne i hjemmet, de frivillige og de ansatte.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken