(Nettavisen) Fredag legges den såkalte konsumprisindeksen (KPI) for mai frem. Den viser hvor mye prisene på varer og tjenester stiger.

Fasiten: Prisene steg 0,2 prosent fra april til mai.

Totalt har varer og tjenester blitt 5,7 prosent dyrere fra mai i fjor til mai i år.

Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder som SSB har målt siden desember 1988.

Strøm og drivstoff trekker opp

Prisveksten på 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022 er 0,3 prosentpoeng høyere enn nivået fra april.

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedsendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Strømprisene falt med 4,6 prosent fra april til mai, men er fortsatt 27,2 prosent høyere enn for et år siden.

Møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler er 16,9 prosent dyrere i år sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Har du merket at det er dyrere å sove på hotell? Prisene på overnattingstjenester er opp 22,9 prosent det siste året.

Veldig få varegrupper har blitt billigere det siste året. En høyere oljepris trekker opp prisene på drivstoff, mens strømprisen blir trukket opp av høye gasspriser og den spente situasjonen i Europa.

– Importerte varer generelt stiger i pris, noe som kan sees i sammenheng med økte råvarer- og transportkostnader, samt utfordringer med internasjonale forsyningskjeder, sier Kristiansen.

Raser mot prisøkning på bensin og diesel

Prisene på bensin og diesel steg med henholdsvis 6,1 prosent og seks prosent fra april til mai. Det siste året har prisen på diesel økt med 41 prosent, mens bensinprisen er opp 34 prosent.

– Det er ingen tegn til at prisøkningene stopper her. Før valget var en bensinpris over 20 kroner literen nesten utenkelig for Senterpartiet. Nå har prisene steget så mye at vi nærmer oss 30-tallet mange dager. Avgiftene på bensin og diesel må kuttes kraftig for å få pumpeprisen ned, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF i en melding.

Snittprisen på bensin var på 21,24 kroner i april, og snittprisen på diesel var 20,99 kroner per liter. Når dieselprisen er 22 kroner per liter, utgjør avgiftene 44 prosent av pumpeprisen.

– Med så høyt avgiftsnivå kan regjeringen få til kutt som monner, her er det kun viljen det står på, sier Braadland.

Matvareprisene økte mindre enn prisene ellers

Matvareprisene var 3,1 prosent høyere i mai enn ett år tidligere, opp fra en tolvmånedersvekst på 2,1 prosent i april.

Gjennom årene 2010 til 2021 økte prisen på mat og alkoholfri drikke med 1,4 prosent årlig, noe som er lavere enn den generelle prisveksten i samme periode på 2,1 prosent årlig. Det viser beregninger gjort av hovedorganisasjonen Virke, basert på tall fra SSB.

– Årsveksten i matprisene er mindre enn den totale veksten i konsumprisindeksen. Det er positivt for forbrukerne i en tid der prisen på strøm, drivstoff og de fleste varer og tjenester går opp, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke, i en melding.

Dagligvarekjeden Extra sier til Nettavisen at priskampanjer i forbindelse med festdagene i mai, i tillegg til generelt prispress i markedet, har bidratt til å holde prisene nede.

– Hvordan utviklingen blir fremover, er for tidlig å si. Det har allerede vært omtalt at mange av våre leverandører har varslet tidenes økning i våre innkjøpspriser. Enkelte av økningene kan umulig forklares fullt ut med økte råvarepriser og andre kostnader, og vi utfordrer nå så godt vi kan, sier kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen i en kommentar.

Spådde mer forsiktig prisvekst

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer steg med 3,4 prosent fra mai i fjor til mai i år. På forhånd spådde analytikerne i DNB Markets at veksten ville være på 3,1 prosent.

– Vi tror et uvanlig fall i kjerneprisene fra april til mai i fjor vil løfte årsveksten i prisene i mai. Påskeeffekter kan ha trukket opp prisene i april og gi grunn til å vente en forsiktig vekst i mai. Samtidig er den generelle tendensen at prisene stiger fra måned til måned nå, skrev DNB-analytiker Oddmund Berg i sin morgenrapport før tallene ble lagt frem.

Prisveksten for april var 5,4 prosent høyere enn i april i fjor.