Igjen skal nesten 65.000 små førsteklassinger ut på veiene våre. Små barn, med sommerfugler i magen og ransel på ryggen, skal ut å møte en ny epoke i livet. Vi som foresatte, sitter med klump i magen, ikke bare for alt det nye som skal møte dem, men også for at de skal komme seg trygt frem og tilbake til skolen.

Med en fryktelig ulykkes-sommer som bakteppe, er det grunn til uro. Selv om veiene våre nå er tryggere enn noen gang, selv om antall bilister er stadig økende, er likevel visjonen vår om null drepte i trafikken et mål langt der fremme. Det er tre faktorer som spiller inn for å kunne få dette til – det er veiene, kjøretøyene og sjåførene.

Sjåføren er deg og meg – og stikkordet er oppmerksomhet. Bilbeltebruk, rus og fart er de faktorene som politiet trekker frem som hovedårsak til ulykkene. Men også skjermbruk – både mobiltelefon og bilens touch-skjermer tar oppmerksomhet, her må vi benytte teknologien slik at vi kun bruker stemmestyring i fart. Kjøretøyene blir stadig bedre, mer automatiserte og tryggere.

Til slutt har vi veiene våre. Høyre er opptatt av å bygge tryggere veier som sikrer at vi skiller myke trafikanter fra resten av trafikken, unngår møteulykker og sikrer veiene mot ras og skred. Men det er også viktig med holdningsskapende arbeid og de mindre tiltakene som skaper tryggere situasjoner rundt skoler og barnehager. Slik som å sørge for av- og påstigning, busslommer og avkjøringer. Dette var grunnen til at Høyre hadde ‘Barnas trafikkplan’ i sitt budsjett, en post som Støre-regjeringen nå har kuttet. Ett av de sentrale tiltakene her var etablering av såkalte hjertesoner, mest mulig bilfrie soner rundt skolene.

Høyre skal fortsette arbeidet med å gjøre trafikkårene tryggere, og gode kollektivløsninger. Kun på den måten kan vi nå målet om null drepte i trafikken. Målet vårt er at alle de over 60.000 små barna, sammen med de 540.000 andre skolebarna, skal komme seg trygt frem og tilbake fra skolen i årene fremover.